آرای قضایی در دادرسی کیفری

آرای قضایی اعم از حکم و قرار در موضوعات و مسایل آیین دادرسی کیفری در این دسته قرار دارند.

شرایط درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه بعد از صدور حکم دادگاه و قبل از قطعیت آن (رأی وحدت رویه ۸۲۳)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

شرایط تخفیف مجازات محکوم علیه بعد از صدور حکم موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی و تأثیر تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی در قبول یا رد درخواست فوق

بیشتر بخوانید »

تجدیدنظرخواهی دادستان از رأی برائت در جرائم قابل گذشت (رأی وحدت رویه ۸۲۰)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

رأی وحدت رویه شماره 820 تاریخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء برائت در جرائم قابل گذشت

بیشتر بخوانید »

مرجع رسیدگی جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی دادگاه کیفری دو است(رأی ۸۰۹)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

مرجع صالح رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی براساس رأی وحدت رویه شماره 809 مورخ 17 فروردین 1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بیشتر بخوانید »

مسئولیت کیفری آموزشگاه رانندگی در تصادفات فوتی و جرحی

آرای دیوان عدالت اداری

با توجه به تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، آموزشگاه های رانندگی مسئولیتی در تصادفات فوتی و جرحی رانندگان خودروها ندارد.

بیشتر بخوانید »

قرار رد درخواست جبران خسارت ایام بازداشت بی جهت متهم

شعبه دادگاه

از دلایل جبران خسارت ایام بازداشت متهم بی گناه، گواهی قطعیت قرار منع تعقیب یا حکم برائت و در فرض ادعای سلب درآمد، مدرک مثبت شغل و درآمد است

بیشتر بخوانید »

حق تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی از رأی برائت سازمان تعزیرات حکومتی (رأی ۷۸۵)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

حق تجدینظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب نسبت به آرای برائت سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه های انقلاب اسلامی مطلق است یا مقید به آرای خاصی از مراجع فوق است؟

بیشتر بخوانید »

فقدان سمت شاکی در جرائم قابل گذشت از موجبات صدور قرار منع تعقیب است

شعبه دادگاه

در قانون آیین دادرسی کیفری ضمانت اجرای فقدان سمت شاکی در طرح شکایت در جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت را تعیین نگردید و این امر سبب اختلاف نظر شد.

بیشتر بخوانید »

دریافت هزینه شکایت به تعداد شاکیان و عناوین اتهامی مندرج در شکواییه غیرقانونی است (رأی وحدت رویه ۱۳۱۴)

آرای دیوان عدالت اداری

آیا اخذ هزینه دادرسی دعاوی کیفری به تعداد شاکیان متعدد در شکواییه و یا عناوین اتهامی متهم مندرج در آن دارای مشروعیت قانونی می باشد یا ممنوع است؟

بیشتر بخوانید »

مبداء احتساب تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی در مرور زمان جرائم

شعبه دادگاه

با توجه به ماده 105 قانون مجازات اسلامی در مرور زمان جرائم تعزیری مبداء محاسبه تاریخ آخرین اقدام تعقیبی تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه کیفری چه می باشد؟

بیشتر بخوانید »