سند ازدواج
سند ازدواج

شروط ضمن عقد نکاح به همراه نمونه سند رسمی ازدواج

علیرضا مرادی – قاضی دادگستری تهران

شروط پیشنهادی شورای عالی قضایی برای درج در عقد نکاح به همراه سایر شروط مهم دیگر+نمونه سند نکاحیه

شروط دوازدگانه‌ای که در ضمن سند رسمی ازدواج آمده‌است، توسط شورای عالی قضایی وقت(*) با نگرش به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و لحاظ ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی در جهت حمایت از زوجه و حفظ حقوق وی و نیز به منظور کاهش اقتدار قدرت مرد در طلاق که متأثر از ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی است، تصویب گردید. این شروط که جنبه پیشنهادی به زوجین دارد، در صورت پذیرش از سوی آنان، لازم الاجراء می‌باشد. پیشنهاد می شود که با توجه به تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱ اسفند ۱۳۹۱ مواد این قانون از جمله ماده ۲۶ آن ناظر بر احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طلاق هم مطالعه شود.

صرف‌نظر از این که غاطبه مردم عادی از مفاهیم و آثار مرتب بر شروط ضمن عقد نکاح در سند رسمی ازدواج آمده است، آگاهی کافی ندارند اما هستند برخی از افراد که تصور کنند چون این شروع در ضمن سند رسمی قرار گرفت، قبول و امضاء آن الزامی است اما این برداشت صحیح نبوده و هریک از طرفین عقد ادواج؛ زوج و زوجه، اختیار کامل دارند تا هریک از شروطی را که تمایل به پذیرش آن دارند، ذیل آن را امضاء نمایند و به همین جهت است که در زیر هر یک از این شروط، بطور مجزا جای امضاء زوج و زوج آمده است و نیز این حق را دارند تا اساساً هیچیک از شروط فوق را امضاء ننمایند.

توصیه اکید ما این است که قبل از قرار رفتن در پای امضاء چنین اسنادی، ابتداء شروط آن را بطور دقیق مطالعه نموده و از اهل فن هم نسبت به کم و کیف و آثار هریک اطلاعات کافی کسب نمایید و آنگاه با اشراف بر آن، هریک را که تمایل دارید امضاء کنید. نگذارید تا این اسناد در اوج مراسم عقد و در حضور مهمانان با لبخند بر لب که یقیناً جو حاکم بر آن روی شما تأثیر منفی خواهد داشت و مانع از تعمق شما در مفاهیم شروط خواهد شد، به رویت شما رسیده و آن را امضاء نمایید این امر ممکن است یشیمانی جبران ناپذیری نصیب شما نماید. هرچند این شروط به گونه‌ای تدوین شده‌اند که از یک طرف برای زوج کمرشکن و از طرف دیگر برای زوجه نیز چندان که باید و شاید مفید نیست.

شرایط ضمن عقد نکاح وعقد خارج لازم

الف- ضمن عقد نکاح خارج لازم زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به‌ درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشی از تخلف زن از وظايف همسری يا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده‌باشد، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود را كه در ايام زناشويي با او بدست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.

ب- ضمن عقد نكاح خارج لازم زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد كه در موارد مشروحه ذيل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول كند.

مواردی استنادی زن در تقاضای طلاق از دادگاه خانواده

مواردی که زن می تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید بشرح زیر است:

۱- استنكاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه و همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه ايفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.

۲- سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج به حدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غيرقابل تحمل نمايد.

۳- ابتلاي زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي زوجه مخاطره‌انگيز باشد.

۴ ـ جنون زوج در مواردي كه فسخ نكاح شرعا ممكن نباشد.

۵ـ ـ عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلي كه طبق نظر دادگاه صالح، منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زوجه باشد.

۶ ـ محكوميت شوهر به حكم قطعي به مجازات ۵ سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر آن عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.

۷ـ ابتلاي زوج به هرگونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي مشترک را برای زوجه دشوار باشد.

۸ ـ زوج، زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترك كند. تشخيص ترك زندگي خانوادگي و تشخيص عذر موجه با دادگاه است و يا شش ماه متوالي بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت كند.

۹ ـ محكوميت قطعي زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراي هرگونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شؤون زوجه باشد. تشخيص اين كه مجازات مغاير با حيثيت خانوادگي است با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.

۱۰ـ در صورتي كه پس از گذشت ۵ سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و يا عوارض جسمي ديگر صاحب فرزند نشود.

۱۱ ـ در صورتي كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود.

۱۲ـ  زوج همسر دیگری بدون رضايت اختيار كند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننمايد.

ج- نحوه پرداخت صداق:

۱- میزان: … بر ذمه زوج است که عندالمطالبه باید به زوجه پرداخت نماید.

۲- میزان: …بر ذمه زوج است که در صورت استطاعت مالی زوج به زوجه پرداخت نماید.

شروط اختیاری مهم برای زوجه جهت درج در عقد نکاح یا عقد لازم دیگر

شروطی وجود دارد که در سند ازدواج بیان نشد ولی هریک از طرفین عقد نکاح می‌توانند به اختیار خود، هر یک از آن آن‌ها را در سند ازدواج درج نمایند و از مزایای آن برخوردار شوند که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱. شرط تحصیل

اگرچه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی، درج شرط «زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌سازد.» در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود.

۲. شرط اشتغال

مطابق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به تفسیرهای که از عبارات «مصالح خانوادگی، حیثیت خود یا زن» می‌شود، بهتر است که زوجه درخواست نماید تا شرط «زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌کند.» در سند ازدواج درج شود.

۳. شرط اجازه خروج از کشور

مطابق قانون زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می توانند از کشور خارج شوند. برای این منظور درج شرط «زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.» در سند ازدواج می‌تواند مفید باشد.

مطابق قانون زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می توانند از کشور خارج شوند. در عمل برای گرفتن گذرنامه یا تمدید آن، اجازه نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد ضروری است. بنابراین این امکان وجود دارد که با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، مرد وکالت بلاعزل به زن برای انجام تمامی کارهای مربوط به گذرنامه و خروج از کشور را دهد. برای این منظور درج شرط «زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.» در سند ازدواج می‌تواند مفید باشد.

بهتر است در وکالت نامه قید شود مرد حق عدول از رضایت خود و فسخ وکالت را نخواهد داشت. در این صورت زن می تواند مادامی که زوجیتش باقی است خود شخصاً از کشور خارج شده و یا گذرنامه را تمدید کند. به این ترتیب، حق خروج زوجه از کشور می تواند ضمن عقد نکاح یا پس از آن شرط در عقد لازمی دیگر شود. برای گرفتن این حق بهتر است به یکی از دفترخانه های ثبت اسناد مراجعه شده و در این مورد سند رسمی تنظیم شود.
قابل ذکر است که خانم هایی که با همسر خود مقیم خارج از کشور هستند، احتیاجی به اخذ اجازه از شوهر خود برای گرفتن گذرنامه یا ورود و خروج به ایران را ندارند.

۴. شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق

مطابق قانون، زن تنها در موارد بسیار خاص می تواند از همسر خود جدا شود اما با درج شرط «زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق ، اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات، به هر طریقی اعم ازینکه اخذ یا بذل مهریه کند.» در عقد نکاح، زن اجازه خواهد یافت تا در هر زمان و به هر دلیلی، خود مستقلاً از دادگاه تقاضای طلاق کند.

۵. سایر شروط دلخواه

هر شرطی که خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نباشد را نیز طرفین عقد نکاح می‌‌تواند در عقدنامه ازدواج درج نمایند.

زیرنوس:
(*) به موجب ماده واحده قانون اختيارات و وظايف رئيس قوه قضائيه مصوب ۱۳۷۱/۱۲۱/۹ مجلس شوراي اسلامي، از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضایی منظور شده، به استثناء اختیارات‌ موضوع تبصره ذیل ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۳۶۱/۲/۱۴ به رییس قوه قضاییه محول شد.

مشخصات فایل دانلودی

نام: نمونه سند رسمی ازدواج
فرمت: 
PDF
حجم: 
۰۲:۸۶ مگابایت
رمز فایل: 
www.ghazavatonline.com
راهنما:
راهنمای دانلود انواع فایل ها در قضاوت آنلاین
گزارش مشکل: مشکل دانلود و خرابی لینک در بخش دیدگاه پست اعلام شود.

دانلود نمونه سند ازدواج

5/5 - (5 امتیاز)

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=10527


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجو در سایت با موتور جستجوی گوگل
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره علیرضا مرادی

قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز و عضو تحریریه قضاوت‌آنلاین
بنا دارم به مصداق جمله معروف «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است» تجربیات حقوقی و قضایی حاصل از 28 سال سابقه قضاوت، وکالت و مشاوره حقوقی در «موضوعات و دعاوی مدنی، تجاری، خانوادگی، حِسبی، ثبتی، ملکی، کارگری و کارفرمایی، صنفی، تعزیرات حکومتی و جزایی» را با بازدیدکنندگان به اشتراک گذارم.
دیگر نوشته‌های من | وب سایت شخصی
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن
مشاوره حقوقی در وب سایت

۱۱۹ دیدگاه

 1. سلام وقت بخیر
  شماره مسلسل عقدنامه کدومه؟

  • درود
   نمونه اسناد ازدواج چاپی اولیه که از سوی «ثبت کل اسناد و املاک» صادر می شد، صرفاً دارای شماره مانند ۳۱۷۴۸ بود.
   بعدها که این اسناد از سوی «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» صادر می شد، به جای شماره فوق، شماره «سری» مانند ۰۲۵۸۷۸سری ب/۸۳ در قبل از صفحه اول بعضاً بالای یکی از صفحات دیگر درج می شد.
   در اسناد بعدی چاپی، علاوه بر شماره سری، کد اختصاصی مانند «کد(۱) اختصاصی (۱۱-۸۷) ت» در صفحه اول نیز درج می شد.
   در نمونه های جدیدتر اسناد ازدواج، علاوه بر شماره سری، هولوگرام مخصوص سازمان فوق برای ارتقاء امنیت سند در مقابل جعل نیز الصاق شده است.
   در هر حال، اسناد پیش گفته فاقد شماره مسلسل است.

 2. با سلام و عرض خسته نباشید خدمت استاد عزیز جناب آقای وکیل مرادی و سایر مدیران سایت وزین قضاوت آنلاین
  واقعاً جای تاسف داره که یک نفر این قدر نسبت به زحمات یک حقوقدان در نشر تجربیات چندین ساله اش جهت کمک به جامعه حقوقی و افراد غیرحقوقی بدون هیچ توقعی که اگر هم حق المشاوره ای دریافت بکنند نسبت به زحمتی که متقبل شده اند ناچیز است، این قدر کم لطف باشد و بی رحمانه قضاوت کند!!!
  خداوند متعال همه‌ی ما رو به راه راست هدایت کنه انشاءالله.

  • درود
   ضمن قدردانی از همراهی شما، خوشبختانه اهداف مقدسی که از روز نخست فعالیت تعیین نمودیم، آن قدر مقدس است که می تواند مانع تأثیر نظرات مورد نقد شما باشد.

 3. سلام
  شرط ضمن عقد برای خروج از خانه و رفت و آمد زن بدون اجازه شوهر داریم؟ یعنی میشه این موضوع رو شرط ضمن عقد کرد؟
  خسته نباشید ممنون

  • با درود
   کسب اجازه قبلی زوجه از زوجه برای خروج از خانه ولو جهت رفتن به خانه والدین خود باشد، از مصادیق تمکین به معنای عام است که زوجه باید از شوهر تبعیت کند ولی منعی ندارد که از باب تأکید این امر به عنوان شرط ضمن عقد نیز درج شود.

 4. سلام روز بخیر
  اگر شوهری بر اثر اجبار و مصلحت فرزندان برای جلوگیری از اثرات نامطلوب اختلافات بر فرزندان، به زوجه دائم الناشزه نفقه پرداخت کرده باشد، آیا امکان استرداد دارد؟
  و آیا می تواند با داشتن حکم الزام به تمکین، دادخواست استرداد و خسارت نماید.
  همانطور که نفقه گذشته توسط زوجه قابل مطالبه است، پرداخت به ناحق هم قابل مطالبه است؟

 5. سلام
  آقای مرادی عزیز
  از برخورد بسیار عالی و منطقی شما سپاسگذارم.
  مبنای مطالبه‌گری و رویکرد آن بسیار حائز اهمیٌت است، ضمن پاسخ به هر دو جنس طرف قرارداد و یا منازعه، الزامات اعتقادی و تفاوت‌های نهادی و فطری را متذکر شوید.
  متاسفانه لطافت‌های وجودی و ذاتی و سلامت روانی بسیار دستخوش پژمردگی است که نگران کننده هست.
  دلم برای تمام جوونها می سوزه و نگرانم.

  • با درود
   از حسن نظر جنابعالی بسیار سپاسگزارم.
   ضمن وحدت نظر با شما، اعلام دیدگاه تخصصی پیرامون الزامات مورد اشاره را به علمای دین و روان‌شناسان واگذار تا حسب مورد ابراز عقیده نمایند.

 6. سلام
  آقای مرادی
  از لحاظ جلب مشتری و جذابیت کسب کار بسیار عالی بود، اما بدون این شروط هم دیگر نمی شود زندگی کرد، چه برسد به احمقی که این شروط را قبول و امضاء کند.
  راستی آقای مرادی هدف از ازدواج چیه؟
  آیا سوره نساء را خوانده اید، آیا احادیث شریفه را تا بحال مطالعه کردید ، لطفا آب را گل آلود نکنید، چاقو بدست دیوانه دادن خطاست.
  متشکرم

  • با درود و تشکر از نظر انتقادی جنابعالی

   از باب اطلاع شما و دیگر خوانندگان عرض شود که، پست حاضر زمانی نوشته شد که بنده به عنوان قاضی دادگستری تهران در کسوت قضا بودم نه وکالت، بنابراین، شائبه نوشتن برای کسب و کار موضوعاً‌ منتفی است.

   وانگهی به نظر نمی رسد، نگارش مطالبی از آن دست و یا پاسخگویی بالغ بر ۲۵۰۰ پرسش حقوقی از سوی کاربران در بخش دیدگاه و انجمن مشاوره حقوقی با سبک و سیاق بسیار متفاوت از هر وب سایت دیگری از جهت نوع و کیفیت، نکات عملی و کاربردی و همراه با مستندات قانونی و رویه قضایی برای انتقال تجربیات قضایی که تهیه آن ها علاوه بر صرف زمان، در حوصله هر شخصی نمی گنجد، جز از نگاه عشق و علاقه در رفع مشکل حقوقی بازدیدکنندگان، توجیه دیگری داشته باشد.

   از نوشته شما چنین استشمام می شود که، جنابعالی اهل قران و احادیث می باشید، با این فرض بهتر نیست به جای قضاوت زود هنگام به آیه ۱۲ سوره حجرات که می فرماید « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ …» عمل نمایید!

   نقد واقعی به آن نوع نگاه وارد است که، به جای کمک به رشد و ارتقای فرهنگ حقوقی در جامعه، از اطلاع رسانی آن بیم دارد!
   خواه ناخواه کشور از این مسر عبور خواهد کرد، در آینده ای نه چندان دور با جامعه‌ای مواجهه خواهیم شد که مطالبه‌گری، حقوق ابتدایی آنان خواهد بود.
   باشد که، به جای انسداد باب اطلاعات رسانی، سعی کنیم بیش از پیش پای‌بند احترام به حقوق دیگران باشیم.

 7. سلام و درود فراوان به آقای مرادی
  در سوال قبلی خیلی عالی راهنماییم کردین
  میشه اینو هم توضیح بدید.
  وقتی آقایی فوت می‌کنه، بعد از فوت او وصیت نامه اش خوانده میشه و مشخص می کنه زمینی رو به آقای «ب» عقد تملیکی کرده ولی وراث آقا از اجرای وصیت او امتناع می کنند.
  آقای «ب» در چه برهه زمانی میتونه علیه وراث شکایت کنه و دادگاه صالح کجاست؟

 8. لطفاااا اینو هم جواب بدید
  آقای «الف» خانه ای را به آقای «ب» اجاره می دهد و داخل قرارداد اجاره حق اجاره دادن به شخص دیگر، سلب نشده است ولی عرف آن منطقه این است که حق اجاره دادن به شخص دیگر را ندارد.
  آقای «ب» خانه را به آقای «ج» اجاره می دهد و آقای «ج» غیر از خسارتی که وارد می کند، پس از انقضای مهلت، تخلیه نمی کند.
  آقای «الف» علیه چه کسانی و با چه استنادی و چه دعوایی منظورم مالی یا غیر مالی منقول یا غیرمنقول طرح کند و دادگاه صالح کدام است؟

 9. با عرض سلام
  ببخشید سوال بنده این هستش که حق طلاق به عنوان شرایط ضمن عقد معتبر تر هست یا به صورت وکالت محضری؟
  چون ما در مورد حق طلاق، توافقی بین خودمون انجام دادیم که مد نظرمون هست که در ضمن عقد در محضر خانواده ها مطلع نشوند.

  • با درود
   مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف ایجاد زوجیت نباشد را در ضمن عقد یا عقد لازم دیگری شرط نمایند.
   به به مراتب، پاسخ سئوال شما این است که وکالت زوج به زوجه اعم از این که، اگر ضمن عقد نکاح رسمی باشد که نمونه ای از آن در ذیل بند «ب» شرایط ضمن عقد در سند ازدواج قید گردیده است و یا اگر به صورت وکالت نامه تنظیمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی باشد، معبتر است.
   نکته قابل توجه این است که قید شود که موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را به مدت …. سال از خود سلب و ساقط نمود.

 10. سلام
  میشه لطف کنید بفرمائید منظور از «شماره عقدنامه» کدوم شماره است و چند رقمی هست؟
  آیا منظور همان شماره ثبت سند هست ؟

  • با درود
   در هر سند ازدواج، دو شماره وجود دارد که عبارتند از:
   شماره سریال:
   این شماره در روی جلد سند و بعضاً قسمت بالای برخی صفحات آن درج می شود مانند شماره «۰۲۵۸۷۹ سری ب / ۸۳» که بسته به تعداد اسناد منتشر شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک تغییر می‌کند.
   شماره تریتب:
   این شماره در اولین صفحه از سند ازدواج، بعد از نشانی کامل دفترخانه درج می شود که «شماره ثبت ازدواج» زوجین در دفتر رسمی ازدواج دفترخانه ازدواج در حوزه ثبتی است.
   زوجین باید در مکاتبات و درخواست خود به مراجع مربوطه، همین شماره را قید نمایند. مثلاً‌ زوجه در دادخواست می نویسد:
   اینجانب فرشته بهشتی به موجب سند رسمی ازدواج به شماره ثبت ۲۶۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۹ تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره ۳۰ آخرت، به عقد دائم آقای ابلیس شیطانی در آمدم …

 11. سایت خوبی دارید امیدوارم که موفق باشید

 12. با سلام و خسته نباشید.
  اگر این شروط موقع عقد در عقدنامه ذکر بشن کافیه برای انجامشون؟یا باید دوباره سند محضری دیگه ای هم توی دفترخونه نوشته بشه؟
  یه سوال دیگه
  نامزدم میگه به جای مهریه مینویسم که بعد از ازدواج هرچی به دست اوردم نصفش مال تو…ایا همچین چیزی رو میشه اضافه کرد و اگه اضافه بشه واقعا به عمل میرسه؟
  درسته که این حرفها زیبا نیست اما با شرایط کشورمون و خانمها شاید منطقی باشه که از الان به این مسایل فکر کرد که مرد بعد نره دنبال زندگیش و زن به چه کنم چه کنم بیفته…
  ممنون میشم اگر جواب بدین

  • با درود
   پاسخ سئوالات شما به شرح زیر است:
   ۱- پاسخ مثبت است، مشخصات سند رسمی نیز در دفترچه سند نکاحیه درج می شود.
   ۲- مطابق قانون مدنی، مهر باید معین و معلوم باشد. به نظر می رسد شرط پیشنهادی در سئوال، مجهول باشد زیرا مشخص نیست زوج بعد از ازدواج، چه چیزی را به چه میزان بدست خواهد آورد تا نصف آن ملک زوجه شود.
   ۳- کسب اطلاعات حقوقی لازم در خصوص حقوق و تکالیف زوجین، خاصه حقوق مالی زوجه نه تنها مورد سرزنش نیست بلکه بسیار منقطی نیز می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code