خانه » مقاله‌ها » مقالات حقوق خانواده » شروط ضمن عقد نکاح به همراه نمونه سند رسمی ازدواج
سند رسمی ازدواج

شروط ضمن عقد نکاح به همراه نمونه سند رسمی ازدواج

شروط پیشنهادی شورای عالی قضایی برای درج در عقد نکاح به همراه سایر شروط مهم دیگر و نمونه سند نکاحیه

شروط دوازدگانه‌ای که در ضمن سند رسمی ازدواج آمده‌است، توسط شورای عالی قضایی وقت(*) با نگرش به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و در جهت حمایت از زوجه و حفظ حقوق وی و نیز به منظور کاهش اقتدار قدرت مرد در طلاق که متأثر از ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی است، تصویب گردید. این شروط که جنبه پیشنهادی به زوجین دارد، در صورت پذیرش از سوی آنان، لازم الاجراء می‌باشد. پیشنهاد می شود که با توجه به تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱ اسفند ۱۳۹۱ مواد این قانون از جمله ماده ۲۶ آن ناظر بر احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طلاق هم مطالعه شود.

صرف‌نظر از این که غاطبه مردم عادی از مفاهیم و آثار مرتب بر شروط ضمن عقد نکاح در سند رسمی ازدواج آمده است، آگاهی کافی ندارند اما هستند برخی از افراد که تصور کنند چون این شروع در ضمن سند رسمی قرار گرفت، قبول و امضاء آن الزامی است اما این برداشت صحیح نبوده و هریک از طرفین عقد ادواج؛ زوج و زوجه، اختیار کامل دارند تا هریک از شروطی را که تمایل به پذیرش آن دارند، ذیل آن را امضاء نمایند و به همین جهت است که در زیر هر یک از این شروط، بطور مجزا جای امضاء زوج و زوج آمده است و نیز این حق را دارند تا اساساً هیچیک از شروط فوق را امضاء ننمایند.

توصیه اکید ما این است که قبل از قرار رفتن در پای امضاء چنین اسنادی، ابتداء شروط آن را بطور دقیق مطالعه نموده و از اهل فن هم نسبت به کم و کیف و آثار هریک اطلاعات کافی کسب نمایید و آنگاه با اشراف بر آن، هریک را که تمایل دارید امضاء کنید. نگذارید تا این اسناد در اوج مراسم عقد و در حضور مهمانان با لبخند بر لب که یقیناً جو حاکم بر آن روی شما تأثیر منفی خواهد داشت و مانع از تعمق شما در مفاهیم شروط خواهد شد، به رویت شما رسیده و آن را امضاء نمایید این امر ممکن است یشیمانی جبران ناپذیری نصیب شما نماید. هرچند این شروط به گونه‌ای تدوین شده‌اند که از یک طرف برای زوج کمرشکن و از طرف دیگر برای زوجه نیز چندان که باید و شاید مفید نیست.

شرایط ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم

الف- ضمن عقد نکاح خارج لازم زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به‌ درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشی از تخلف زن از وظايف همسری يا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده‌باشد، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود را كه در ايام زناشويي با او بدست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.

ب- ضمن عقد نكاح خارج لازم زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد كه در موارد مشروحه ذيل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول كند.

مواردی که زن می تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید بشرح زیر است:

۱- استنكاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه و همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه ايفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.

۲- سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج به حدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غيرقابل تحمل نمايد.

۳- ابتلاي زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي زوجه مخاطره‌انگيز باشد.

۴ ـ جنون زوج در مواردي كه فسخ نكاح شرعا ممكن نباشد.

۵ـ ـ عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلي كه طبق نظر دادگاه صالح، منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زوجه باشد.

۶ ـ محكوميت شوهر به حكم قطعي به مجازات ۵ سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر آن عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.

۷ـ ابتلاي زوج به هرگونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي مشترک را برای زوجه دشوار باشد.

۸ ـ زوج، زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترك كند. تشخيص ترك زندگي خانوادگي و تشخيص عذر موجه با دادگاه است و يا شش ماه متوالي بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت كند.

۹ ـ محكوميت قطعي زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراي هرگونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شؤون زوجه باشد. تشخيص اين كه مجازات مغاير با حيثيت خانوادگي است با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.

۱۰ـ در صورتي كه پس از گذشت ۵ سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و يا عوارض جسمي ديگر صاحب فرزند نشود.

۱۱ ـ در صورتي كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود.

۱۲ـ  زوج همسر دیگری بدون رضايت اختيار كند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننمايد.

ج- نحوه پرداخت صداق:

۱- میزان: … بر ذمه زوج است که عندالمطالبه باید به زوجه پرداخت نماید.

۲- میزان: …بر ذمه زوج است که در صورت استطاعت مالی زوج به زوجه پرداخت نماید.

شروط اختیاری مهم برای زوجه جهت درج در عقد نکاح یا عقد لازم دیگر

شروطی وجود دارد که در سند ازدواج بیان نشد ولی هریک از طرفین عقد نکاح می‌توانند به اختیار خود، هر یک از آن آن‌ها را در سند ازدواج درج نمایند و از مزایای آن برخوردار شوند که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱. شرط تحصیل: اگرچه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی، درج شرط «زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌سازد.» در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود.

۲. شرط اشتغال: مطابق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به تفسیرهای که از عبارات «مصالح خانوادگی، حیثیت خود یا زن» می‌شود، بهتر است که زوجه درخواست نماید تا شرط «زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌کند.» در سند ازدواج درج شود.

۳. شرط اجازه خروج از کشور: مطابق قانون زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می توانند از کشور خارج شوند. برای این منظور درج شرط «زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.» در سند ازدواج می‌تواند مفید باشد.

مطابق قانون زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می توانند از کشور خارج شوند. در عمل برای گرفتن گذرنامه یا تمدید آن، اجازه نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد ضروری است. بنابراین این امکان وجود دارد که با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، مرد وکالت بلاعزل به زن برای انجام تمامی کارهای مربوط به گذرنامه و خروج از کشور را دهد. برای این منظور درج شرط «زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.» در سند ازدواج می‌تواند مفید باشد.

بهتر است در وکالت نامه قید شود مرد حق عدول از رضایت خود و فسخ وکالت را نخواهد داشت. در این صورت زن می تواند مادامی که زوجیتش باقی است خود شخصاً از کشور خارج شده و یا گذرنامه را تمدید کند. به این ترتیب، حق خروج زوجه از کشور می تواند ضمن عقد نکاح یا پس از آن شرط در عقد لازمی دیگر شود. برای گرفتن این حق بهتر است به یکی از دفترخانه های ثبت اسناد مراجعه شده و در این مورد سند رسمی تنظیم شود.
قابل ذکر است که خانم هایی که با همسر خود مقیم خارج از کشور هستند، احتیاجی به اخذ اجازه از شوهر خود برای گرفتن گذرنامه یا ورود و خروج به ایران را ندارند.

۴. شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق: مطابق قانون، زن تنها در موارد بسیار خاص می تواند از همسر خود جدا شود اما با درج شرط «زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق ، اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات، به هر طریقی اعم ازینکه اخذ یا بذل مهریه کند.» در عقد نکاح، زن اجازه خواهد یافت تا در هر زمان و به هر دلیلی، خود مستقلاً از دادگاه تقاضای طلاق کند.

۵. هر شرطی که خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نباشد را نیز طرفین عقد نکاح می‌‌تواند در عقدنامه ازدواج درج نمایند.

زیرنوس:
(*) به موجب ماده واحده قانون اختيارات و وظايف رئيس قوه قضائيه مصوب ۱۳۷۱/۱۲۱/۹ مجلس شوراي اسلامي، از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضایی منظور شده، به استثناء اختیارات‌ موضوع تبصره ذیل ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۳۶۱/۲/۱۴ به رییس قوه قضاییه محول شد.

 • دانلود
 • مشخصات فایل
 • راهنمای دانلود
 • گزارش مشکل

نام: نمونه سند رسمی ازدواج
فرمت: PDF
حجم: 02:86 مگابایت
رمز فایل: www.ghazavatonline.com

لطفاً در صورت وجود مشکل در دانلود فایل یا خرابی لینک آن، مراتب را در بخش دیدگاه پست حاضر اعلام تا اصلاح شود. در صورت نیاز به ارتباط با ما، از بخش تماس با مدیر اقدام نمایید.

منبع: قضاوت آنلاین

5+
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (22 رأی, میانگین: 3٫59 از5)
Loading...

۱۰۵ نظر

 1. Avatar

  رمز فایل چیه؟

  ۰
 2. علیرضا مرادی

  با سلام
  کافی است روی سربرگ “مشخصات فایل” کلیک کنید تا رمز را مشاهده نمایید.

  ۰
 3. Avatar

  با سلام
  می خواستم از خدمتتون جویا بشم که در متن قانون شرایطی رو به عنوان شروط زوج برای زوجه تدوین کردن یا خیر ؟
  چون من خودم هنوز عقد نامه رو امضا نکردم و می خواستم تا قبل از روز عقد متنش رو بخونم و مطالبی که پیدا کردم فقط در مورد تعهدات و وظایف زوج داخلش ذکر شده و چیزی در مورد تعهدات زوجه بیان نشده
  ممنون می شم اگر که توضیح بدین

  ۱+
 4. علیرضا مرادی

  با سلام

  از این که برخلاف غالب جوانان در شرف ازدواج، تلاش می کنید تا با مطالعه و آگاهانه به سوی ازدواج گام بردارید، قابل ستایش است و امیدوارم که پس از پیدایش معشوق و در اوج احساسات روز عقد هم این هوشیاری را بخرج دهید.

  بطور مختصر در پاسخ به سئوال شابد می توان گفت که تکالیف اصلی زوجین در قانون مدنی بیان شده است که پیشنهاد می شود مواد ۱۰۳۴ الی ۱۱۵۷ آن را مطالعه نمایید. از آنجایی که در عمل مشاهده شد که زوجه نیاز به حمایت بیشتری در مقابل قدرت مطلقه زوج دارد، شروط ضمن عقد نکاح در سند نکاحیه آورده شده است تا با پذیرش هریک، تعهداتی به نفع زوجه بر زوج بار شود. بنابراین نیازی به شروط مشابه برای حمایت از مرد وجود ندارد، زیرا تحصیل حاصل است.

  ۱+
 5. Avatar

  با سلام مجدد جناب آقای مرادی عزیز

  ممنون از راهنماییتون
  مراجعه کردم و مطالعه کردم موادی رو که فرمودین؛ ولی با این سواد و فهمی ناقصی که نسبت به متون حقوقی دارم به موردی به غیر از ماده ۱۱۳۳ برخورد نکردم که صریحاً حقی رو برای مرد بیان کرده باشه. فقط یکی دو ماده ی دیگر بود که یا با تبصره ای که برای مردان داشت بی اثر می شد یا با شروطی که ضمن عقد گذاشته میشه بی اثر میشه. مثل محل زندگی که با شرط ضمن عقد توسط زوجه تعیین میشه؛ ویا وجود عیب و نقص جسمی که در شروط ضمن عقد زوجه می تواند به عنوان دلیل از آن استفاده کند و اقدام به طلاق کند ولی در متن قانون مدنی گفته شده که مرد تنها در صورتی می تواند از این موضوع به عنوان دلیل طلاق استفاده کند که عیب و نقص در هنگام جاری شدن صیغه عقد نیز وجود داشته باشد(که واقعاً غیر منطقی هستش!)

  ممنون می شم راهنمایی بفرمایید اگر که برداشت اشتباهی داشتم

  ۱+
 6. علیرضا مرادی

  با درود
  تمام نزاع بر سر تحدید حدود اختیارات مطلق مرد است، از جمله داشتن حق طلاق، اجازه تحصیل و اشتغال زوجه و حتی خارج رفتن وی با شوهر است و ..
  پیش‌تر نیز بیان شد که فلسفه شروط ضمن عقد نکاح، تحدید بخشی از این اختیارات مطلق زوج است.
  منظور شما را از “عیب و نقص جسمی که در شروط ضمن عقد” و یا “عیب و نقص در هنگام جاری شدن صیغه عقد” بدرستی متوجه نشدم، چیست؟ نباید شرایط فسخ نکاح را با شروط ضمن عقد نکاح خلط کرد.
  در هر حال، اگر در مورد ماده خاصی از مواد بخش نکاح ابهام دارید، همان ماده را بیان نمایید. تا در حد بضاعت علمی توضیح داده شود.

  ۱+
 7. Avatar

  با سلام مجدد
  و تشکر بابت پاسخگویی
  در صورت امکان توضیح موارد ذیل رو از خدمتتون می خواستم :

  دقیقاً تعریف قانون مدنی از “وظایف زوجیت” چیست که در ماده زیر نیز به آن اشاره شده :
  ماده ۱۱۰۸ – هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

  آیا مواد ذیل با شرایط ضمن عقد مصوب باطل نمی شوند ؟ :
  ماده ۱۱۱۴ – زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
  ماده ۱۱۱۷ – شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

  آیا دو ماده ذیل برابر دو حق را نشان می دهد و یا اینکه در ماده ی دیگری حق نادیده گرفته شده مرد لحاظ شده است ؟:
  ماده ۱۱۲۴ – عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.
  ماده ۱۱۲۵ – جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

  آیا در مورد حق طلاق مطلقی که در شروط ضمن عقد برای زوجه در نظر گرفته می شود با حق طلاقی که مرد در قانون مدنی دارد و باید یکی از شرایط ذیل را حتماً دارا باشد برابری وجود دارد ؟ :
  ماده ۱۱۳۳ (اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۱۹)- مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه ‌تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

  ممنون میشم از راهنماییتون

  ۰
 8. علیرضا مرادی

  با سلام
  شریح هریک از مواد فوق نیازمند بحث های مفصلی است که جایش در بخش نظرات نیست ولی در حد مختصر که متناسب با بخش دیدگاه باشد، پاسخ سئوالات شما بر حسب مواد مزبور به شرح زیر بیان می‌شود.
  ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: منظور تمکین زن از مرد به معنای عام و خاص است.
  مواد ۱۱۱۴ و ۱۱۱۷ ق.م.: مسلم است که اگر مرد در شروط ضمن عقد، حقوق خود در خصوص موارد فوق را امضاء کند، حق وی در این دو مورد ساقط می شود.
  مواد ۱۱۲۴ و ۱۱۲۵ ق.م.: در عقود یک اصل است که عیب مورد معامله در زمان عقد موجب خیار عیب است نه بعد از آن، که این اصل در نکاح هم جاری است، با این تفاوت که، عیب در زن اگر در هنگام عقد نکاح باشد، موجب حق فسخ برای مرد است نه بعد از آن مگر دو عیب جنون و عنن که استثناء شد. در همین پیوند پست های اثر جنون زوج در وکالت زوجه در طلاق در ضمن عقد نکاح و نیز طلاق زوجه به علت بیماری پارانوئید زوج را مطالعه نمایید.
  ماده ۱۱۳۳ ق.م.: این ماده بر مبنای قاعده فقهی “الطلاق بيد من اخذ بالساق” تدوین شد. براین اساس، مرد اختيار دارد هر وقت که بخواهد زوجه‌اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضايت زوجه موثر در مقام نیست اما در عین حال باید برخی تشریفات قانونی رعایت شود تا مرد از این حق سوءاستفاده نکند و مثلاً اگر بعد از مدتی از زن خوشش نیامد، نتواند وی را طلاق دهد. پیشنهاد می کنم که قانون حمایت خانواده مصوب ۱ اسفند ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و همچنین آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ رئیس قوه قضاییه آن و کتب حقوق خانواده استاتید حقوق را جهت ارتقاء دانش خود مطالعه نمایید.

  ۰
 9. Avatar

  ممنون جناب مرادی
  شرمنده فرمودین
  اگر که امکانش باشه و حمل بر پر رویی نشه یه سؤالات دیگه هم در ادامه داشتم در راستای پاسخ هایی که مرحمت فرمودین
  در رابطه با توضیحی که پیرامون ماده ۱۱۰۸ دادین : آیا در ماده ای از قانون مدنی پیرامون تمکین تعریف و یا توضیح مشخصی ذکر شده که در صورت لزوم و به هنگام شکایت و دادخواست طلاق طرفین نتونن تفسیر به رأی داشته باشن ؟

  در رابطه با توضیح پیرامون مواد ۱۱۲۴ و ۱۱۲۵ : پس مرد با به وجود آمدن نقص، بیماری(مث عدم باروری که عملاً بعد از عقد می تواند آشکار شود نه قبل از آن) و یا جنون حق ارائه دادخواست طلاق ندارد ؟

  دررابطه با توضیحتون در رابطه با ماده ۱۱۳۳ : در رابطه با وکات مطلقه زوج به زوجه چطور ؟ آیا زوجه هم باید مراحل و تشریفات را طی کند یا اینکه به راحتی می تواند اقدام به طلاق کند و آن را به انجام برساند ؟

  بازهم ممنون
  خیلی لطف فرمودین

  ۰
 10. علیرضا مرادی

  با سلام
  لطفاً با مراجعه به کتب ذکرشده در پرسش قبل شما، پاسخ‌ها را مطالعه نمایید.

  ۰
 11. Avatar

  سلام،
  یک سؤالی که پیش می آید این است که این حقوقی که در قانون در اختیار مرد گذاشته شده و حالا همانطور که شما هم گفتید «تمام نزاع بر سر تحدید حدود اختیارات مطلق مرد است»، بر چه اساسی در قانون گنجانده شده است؟ آیا مبنای شرعی مطلق (یعنی فقط بر مبنای سنت) داشته است؟ ترکیبی از مبانی شرعی و نیازهای زمان تصویب این قوانین بوده است؟ یا صرفاً به صلاحدید قانون گذاران وقت بوده است (که البته این یکی بعید است)؟ اگر چنین حقوقی بر مبنای شرع و تشخیص قانونگذاران اعطا شده است، چرا اینقدر تلاش می شود که نقض شوند؟ اگر احساس می شود که این قوانین دیگر به درد امروز جامعه نمی خورد، خب اصلا حذفشان کنند و خیال همه را راحت (البته می دانم که تغییر این نوع قوانین به همین راحتی نیست!) آیا همین نوع تحدید خودش تبدیل به تهدیدی علیه بنیان خانواده در سال های اخیر نشده است؟ آیا یکی از دلایل افزایش پیوسته میزان طلاق حذف این دست حقوق مرد و اعطای آنها به زن نمی تواند باشد؟
  [ببخشید که در ظاهر خیلی سؤال پرسیدم. حتما متوجه هستید که اصل سؤالم در واقع یک مطلب است.]

  ۰
 12. علیرضا مرادی

  درود بر شما
  درج شروط تحدیدکننده برای حفظ حقوق و منافع زن و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی برخی مردان صورت گرفت.
  به نظر نمی رسد که خاستگاه این شروط، ریشه شرعی داشته باشد، بلکه بیشتر معلول ضرورت های جامعه آن زمان و امروزی است.
  قدما گفته اند: “قانون بد، بهتر از بی قانونی است.” بنابراین حذف یکباره آن را کسی تجویز نمی کند بلکه باید بازنگری و روزآمد شود.
  طلاق علل زیادی دارد که عوامل اقتصادی، اخلاقی، عدم تفاهم زوجین و … از عمدترین آن‌هاست و بعید است این شروط موجب آن شده باشد.

  ۰
 13. Avatar

  سلام آقای مرادی
  طبق قانون برای حق تحصیل زوجه باید در سند ازدواج ذکر بشه
  چون همه حق ها رو به زوجه دادن ولی حق تحصیل و حق سکونت داخل سندازدواج که بهشون دادن،ذکر نشده.
  سند ازدواج که در اختیار محضر هست کفایت میکنه یا باید در سند ازدواج که بهشون دادن هم ذکر میشد؟
  ممنون

  ۰
 14. علیرضا مرادی

  با درود
  با توجه به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، طرفین می‌توانند هر نوع شرطی که مخالف ذات عقد نکاح نباشد، در ضمن این عقد یا هر عقد لازم دیگری درج نمایند. مثلاً شما می توانید در هنگام خرید خودروی همسرتان، حق تحصیل خود را شرط کنید. بنابراین الزامی در این که شرط مورد نظر زوجین باید در سند ازدواج درج شده تا اعتبار یابد، نیست.

  اگر هریک از زوجین، هر کدام از شروطی که در دفترچه ازدواج قید شده را امضاء نکند، این امر به منزله عدم پذیرش آن شرط توسط همان طرف عقد بوده و در نتیجه تعهدی به اجرای آن شرط ندارد اما این امر مانع از آن نخواهد شد که هریک بتوانند بعد از نکاح، طی سند مستقلی، هریک از این شروط یا شروط دیگر را قبول نماید.
  سند رسمی ازدواج تنظیمی بیان شده در سئوال، در حقیقت اصل سند رسمی ازدواجی است که در تبصره ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده بدان اشاره شده است که دفترچه‌های ازدواج در ید هر یک از زوجین، خلاصه ای از آن سند است. بنابراین اگر یکی از شروط این دفترچه امضاء نشده باشد، احتمالاً در سند رسمی ازدواج هم قید نشده است.

  دو شرط “حق تحصیل و سکونت” موضوع سئوال، جزء شروط نمونه مندرج در دفترچه‌های ازدواج نیست، پس اگر طرفین این دو شرط را در سند رسمی ادواج  که سردفتر ازدواج مطابق ماده فوق تنظیم می‌کند، درج نمایند، معتبر و لازم‌الاجراء بوده و الزامی به درج آن در دفترچه های ازدواج نیست.

  ۱+
 15. Avatar

  سپاس بابت پاسخ آقای مرادی

  ۰
 16. علیرضا مرادی

  با سلام و تشکر از روحیه قدرشناسی شما.

  ۰
 17. Avatar

  سلام مجدد آقای مرادی
  در سند ازدواج حق تحصیل و سکونت ذکر نشده،اما در دفتری که دست
  محضر هست بهمون گفتن که نوشته شده،در هر صورت اگر نوشته نشده باشه،زوج الآن موافق حق تحصیل نباشه میتونه قانونی کاری انجام بدهد؟مثلا برگه ای مبنی بر این که زوجه تعهد کند که ادامه تحصیل ندهد؟با این برگه ی دست نویس و امضا شده ی هر دو خانواده میشه قانونی کاری انجام داد؟

  ۰
 18. علیرضا مرادی

  با سلام
  اگر حق تحصیل زوجه در سند رسمی ازدواج تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج، ثبت شده باشد، کافی است که شما در قبال پرداخت مبلغ بسیار ناچیز، درخواست رونوشتی از آن سند را از سردفتر نماید تا اطمینان حاصل کنید.
  در فرضی که حق تحصیل در سند فوق قید نشده باشد، روج نیاز به هیچ اقدام قانونی خاصی ندارد، زیرا همین که زوجه را منع از تحصیل کند ولی وی به آن عمل نکند، این تمرد از مصادیق عدم تمکین به معنای عام محسوب می گردد که خوب آثار منفی خاص خود را برای زوجه دارد.
  در مورد برگه دست نویس امضاء شده هر دو خانواده، هرچند مرجع ضمیر “این” مشخص نیست، اما اگر منظور شما همان تعهد زوجه باشد، پیشتر بیان شد که اساسا نیازی به آن نمی باشد ولی اگر هم باشد تأکیدی بر این موضوع است که زوج این حق را زوجه نداده است.

  ۱+
 19. Avatar

  با سلام ، رمز فایل را پیدا نکردم . نوشتید روی سربرگ مشخصات فایل کلیک کنید منظورتان چیه ؟ من خیلی گشتم همچین چیزی پیدا نکردم

  ۰
 20. علیرضا مرادی

  با سلام
  در قسمت انتهای نوشته پست، شما چهار سربرگ یا تب «دانلود، مشخصات فایل، راهنمای دانلود و گزارش تخلف» را مشاهده می کنید که اگر روی مشخصات فایل کلیک کنید، اطلاعات فایل از جمله رمز عبور آن را مشاهده خواهید کرد.

  ۰
 21. Avatar

  با تشکر رمز فایل را پیدا کردم و مطالعه کردم.

  سوال بنده این است در قسمت ج از شروط ضمن عقد آمده نحوه پرداخت صداق . آیا این قسمت هم امضا کردنش اختیاری است یا اجباری؟ و اینکه مهریه عندالاستطاعه را کدام قسمت مشخص می کند. این قسمت یا اینکه جای دیگری هم ثبت خواهد شد

  ۰
 22. علیرضا مرادی

  ۱. باعث خوشحالی است که راهنمایی قبلی مفید واقع شد.

  ۲. در رابطه با بخش “ج-نحوه پرداخت صداق”، اگر طرفین عقد نکاح ضمن تعیین میزان مهریه، نحوه پرداخت آن را “عندالاستطاعه” که در ردیف ۲ ذکرشده است، بپذیرند این شرط را مضاء کنند، اولاً این پذیرش اختیاری بوده و اجباری نیست و ثانیاً مفهوم “استطاعت” به معني آن است كه اگر زوج توان پرداخت مهريه را داشت آن را بپردازد، يعني دريافت مهريه از سوي زوجه متوقف بر استطاعت زوج باشد تا اگر زوج توان پرداخت نداشت در اجرای ماده ۳ قانون نحوه محکومیت های مالی به زندان نيفتد. به عبارت دیگر، شرط عندالاستطاعه بودن پرداخت مهريه” این است که زوجه تنها در صورت اثبات توانايي مالي زوج براي پرداخت مهريه مي تواند آن را از وي مطالبه کند و پرداخت آن از سوي زوجه منوط به استطاعت مالي وی است.
  پس مسلم است که این شرط تا چه حد به نفع زوج است و احتمالاً کمتر زوجه ای حاضر به پذیرش آن می شود و عمدتاً شرط عندالامطالبه بودن را که پبش فرض قانون مدنی در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی است، را انتخاب می کند مگر این که خیلی دلباخته معشوق بوده و اعتماد و اطمینان وافری به وی به ویژه در آتی داشته و بتواند به این گفته مشهور که “وصال مدفن عشق است” خط بطلان بکشد!
  ضمناً قابل ذکر است که برابر دستورالعمل شماره ۵۳۹۵۸/۳۴/۱ مورخ ۷/۱۱/۸۵ رئیس قوه قضاییه که ناظر بر قيد عندالاستطاعه بودن زوج در نحوه پرداخت مهريه و توافق و امضاء زوجين در موقع اجراء عقد و ثبت واقعه ازدواج است، دفاتر رسمي ثبت ازدواج باید شرط عندالاستطاعه و عندالمطالبه بودن مهريه را هنگام ثبت ازدواج به طور كامل به زوجين تفهيم كنند.
  بنابه مراتب، نحوه پرداخت مهریه با پذیرش یا عدم یکی از دو شرط اول و دوم مشخص می شود که نوع پرداخت عندالمطالبه است یا عندالاستطاعه.

   

  ۱+
 23. Avatar

  آقای مرادی خیلی تشکر از لطف شما ، باورم نمی شد که در فاصله کوتاه پاسخ سوالم را دریافت کنم. احسنت و خدا قوت.

  ۰
 24. علیرضا مرادی

  درود بر شما و تشکر از روحیه قدرشناسی‌تان

  ۰
 25. Avatar

  جناب مرادی درود بر شما. تشکر از پاسخ های ارزنده و کامل و سریع شما که بنده را به وجد آورده است تا سوالات بیشتری از حضور شما مطرح کنم . شایان ذکر است بنده در شرف محضر رفتن می باشم که احتیاج وافری به این اطلاعات ارزنده شما دارم. و از شما کمال تشکر را دارم.

  ما بر سر ۱۱۴ سکه توافق کرده ایم. میخاهم کل آن را عند الاستطاعه کنم ، با این توضیح یعنی در صفحه ۱۵ عقد نامه قسمت ج و ردیف اول نباید هیچ چیز بنویسیم . و در ردیف دوم باید ۱۱۴ سکه نوشته شود . اگر درست گفتم لطفا تایید و اگر اشتباه گفته ام لطفا تصحیح بفرمایید. ضمنا در صفحه پنجم که صداق را باید مشخص کرد آیا باید بنویسند ۱۱۴ سکه عند الاستطاعه یا نیاز به نوشتن قید عند الاستطاعه نمی باشد؟

  ۰
 26. علیرضا مرادی

  خواهش می کنم، باعث خوشحالی است که پاسخ برای شما مفید بوده است. در حد بضاعت از پاسخ به سئوالات شما و دیگر کاربران مضایقه نخواهم کرد.
  در دفترچه های ازدواج، در قسمت مربوط به شرط عندالاستطاعه، میزان مهریه را ۱۱۴ سکه بهار آزادی (با تعیین نوع از جهت تمام بهار، نیم بهار و طرح قدیم یا جدید) نوشته شود و زیر آن را شما و همسر آینده تان امضاء کنید. همچنین بسیار دقت کنید که در سند رسمی ازدواج در دفتر اسناد رسمی و یا اگر عاقد آن دفتر را به همراه خود در مجلس عقد می آورد، نوشته شده باشد که میزان مهریه ۱۱۴ سکه بهار آزادی و عندالاستطاعه است و بعد امضاء کنید.

  ۰
 27. Avatar

  سوال دیگری نیز دارم . خانواده دختر از من خواسته اند به عنوان شیربها ۵ قلم جنس شامل یخچال و … ، از جهیزیه را تهیه کنم ، آیا این در عقدنامه نوشته می شود؟ آیا جایی ثبت رسمی خواهد شد؟ اگر نوشته می شود به نفع داماد است یا به ضرر داماد؟ چون محضر دار یکی از فامیل های عروس است برای همین من یک مقدار می ترسم به نفع او بخواهند کار بکنند . که البته من مخالفت شدید با رفتن به آن محضر را کرده ام ولی این اطلاعات باعث می شود حداقل اگر در آن محضر هم رفتیم زیر بار حرف زور نروم ، انسان عاقل اختیار امضا کردن دارد ، بزور که از من نمی توانند امضا بگیرند

  ۰
 28. علیرضا مرادی

  وقتی پنج قلم کالاها را خریداری کردید، در دفترچه ازدواج ، در قسمت “سایر شرایط”، مشخصات کامل آن ها را بنویسید یا این که، می توانید سیاهه آن را بطور جداگانه نیز تهیه کنید و زیر آن را زوجین، والدین طرفین و چند شاهد از طرفین امضاء کنند. این سند در کنار فاکتورهای خرید کالاها دلیل مالکیت شما بر کالاهاست که در صورت نیاز می توانید از آن استفاده کنید.
  ضمناً اگر با آگاهی کامل، شروط مورد نظر را انتخاب و امضاء کنید، نباید نگران این باشید که سردفتر رسمی ازدواج آشنای آنان باشد یا خیر؟ مهم این است که در اوج احساسات آن زمان عقد، بتوانید عاقلانه تصمیم بگیرید و تابع احساس نشوید.

  ۰
 29. Avatar

  سوال دیگری نیز دارم . خانواده عروس گفته اند دفتری دارند که میزان مهریه و شیربها که شامل همان ۵ قلم جنس می باشد را می نویسند ، آیا این نوشته ارزش قانونی دارد و امضای آن به ضرر من تمام خواهد شد یا مشکلی نخواهد داشت.

  سوال بعدی نیز این است که گفته اند برای جهیزیه هم سیاهه از داماد می گیرند که مطلقا من زیر بار همچین چیزی نرفته و نخواهم رفت ، ولی میخواهم بدانم تبعات امضای سیاهه چه می تواند باشد؟ آیا هر زمان خواستند می توانند بیایند و جهیزیه را با خود ببرند ؟ مثلا ۲۰ سال دیگر که این اجناس از بین رفته است تکلیف چیست؟ همسایه ای داشتیم که سر این مساله بر داماد فشاری آوردند که به گریه افتاده بود ، گفته بودند که همان مارک و همان جنس از وسایل را به صورت نو باید تهیه کنی و آن بنده خدا هم در بازار آن وسایل که مربوط به گذشته بود را پیدا نمی کرد. لطفا کمی بنده را روشن بفرمایید. با تشکر فراوان از صبر و حوصله شما جناب آقای مرادی در پاسخ گویی به سوالات

  ۰
 30. علیرضا مرادی

  پاسخ سئوال اول- هرچند نیازی به ذکر مهریه نیست زیرا در سند ازدواج رسمی تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج و نیز در دفترچه ازدواج درج می شود ولی اگر آنان اصرار دارند منع قانونی ندارد. در مورد پنج قلم کالا، در سئوال قبل شرح دادم ولی اگر آنان نیز اصرار بر آن دارند، مشکلی نیست ولی بهتز است که در دو نسخه تهیه شود تا پس از امضاء به شرحی که در پاسخ قبلی بیان شد، یک نسخه از آن را به شما بدهند. ارزش قانونی این نوع سیاهه در حد یک سند عادی و برای اثبات مالکیت شما بر کالاست.
  پاسخ سئوال دوم- تهیه سیاهه جهیزیه از رسوم متعارف در برخی از مناطق کشور ایران است تا مشخص شود که مالکیت این کالاها متعلق به زوجه است که به خانه زوج می آورد. امضاء آن نه تنها مشکلی ندارد بلکه وقتی طرف درخواست می‌کند، باید امضاء کنید. نباید نگران از بین رفتن جهاز باشید، زیرا تمامی جهازی که زوجه به خانه زوج می آورد، امانت در ید زوج است. اگر بدون تعدی و تفریط او از بین برود، مسئولیتی ندارد. پس پافشاری شما در عدم امضاء سیاهه بی مورد است و تنها باعث ذهنیت منفی خانواده زوجه به شما آن هم در اوایل شکل گیری ازدواج خواهد شد که زمان بسیار حساسی است و باید مراقب تمامی رفتارهای خود باشید.

  ۰
 31. Avatar

  سوال دیگری نیز دارم که آیا پس از عقد پدر دختر می تواند مانع از بردن او به خانه داماد شود؟ می گویند تا زمان عروسی باید در خانه پدرش بماند. ما گفته ایم عروسی نداریم ، بجای آن سفر زیارتی خواهیم رفت ، هرچند این موضوع را پذیرفته اند که عروسی نباشد و سفر زیارتی باشد ولی اصرار دارند که تا ۶ ماه نمی توانی دختر را با خود ببری . من روی این موضوع شک کرده ام ، آمدیم و من عقد کردم ۱۱۴ سکه هم مهریه کردم ، دختر را که بمن ندادن ببرم ، بعد از ۶ ماه آمدیم باز هم نزاشتند ، آن موقع گفتند عروسی بگیر ، یا فلان جا خانه بگیر ، یا هر شرط و شروطی خواستند گذاشتند یا هر بهانه ای بگیرند که نگذارند من دختر را ببرم . آن موقع تکلیف چیست ؟ آش نخورده و دهن سوخته باید هم ۱۱۴ سکه بدهم هم به عنوان فردی که یکبار ازدواج کرده شناخته شوم ؟ یعنی هم مال دنیا را از دست بدهم هم اعتبار خود را برای ازدواج بعدی. لطفا راهنمایی بفرمایید. البته روی این مساله هم گفته ام این را هم نمی پذیرم ، پس از عقد اختیار همسر خود را دارم و او را به منزل می برم که بر سر این موضوع مورد اختلاف است

  ۰
 32. علیرضا مرادی

  حکم قانون با آنچه در عرف مرسوم است کمی متفاوت است. مطابق قانون، همین که صیغه عقد نکاح خوانده شد و سند رسمی ازدواج امضاء شد، شما و همسرتان زن و شوهر بوده و می توانید وی را به خانه خود ببرید و اگر امتناع کند، می توانید با دادخواست تمکین و اخذ حکم وی را وادار به این کار کنید و نیازی به اجازه پدرش نیست و اگر هم همسر شما امتناع کند، حق نفقه نخواهد داشت. اما در عرف چنین است که بعد از صیغه عقد، مدت زمانی معینی تا زمان عروسی تعیین و در این فاصله زمانی دختر در خانه پدرش می ماند و خروج او با زوج با اجازه پدر است که البته محاسنی نیز دارد. از جمله این که اگر طرفین با شناخت قبلی ازدواج نکرده باشند و در این مدت زمان، همدیگر را بیشتر بشناسند و به این نتیجه برسند که بدرد زندگی مشترک هم نمی خورد، می توانند به صورت توافقی طلاق بگیرند که بهتر از شروع زندگی مشترک و فرزند دار شدن و جدایی و مشکلات بعدی است.
  در این خصوص پیشنهاد می شود که تمامی شروط مورد نظر از جمله این که عروسی ندارید و به جای آن زیارت خواهید رفت، محل زندگی و …را مکتوب کنید، زوجین، والدین هریک و شهود امضاء کنند و اگر شد، ضمانت اجراء هم برای آن تعیین نماید.
  به نظر می رسد که خانواده زوجه بسیار منطقی دارند با شما برخورد می کنند، سعی کنید شما نیز با منظق بیشتری به آنان پاسخ دهدید.

  ۰
 33. Avatar

  جناب مرادی تشکر از پاسخگویی های با صبر و حوصله شما

  در پاسخی که فرمودین : در عرف چنین است که بعد از صیغه عقد، مدت زمانی معینی تا زمان عروسی تعیین و در این فاصله زمانی دختر در خانه پدرش می ماند و خروج او با زوج با اجازه پدر است در این خصوص پیشنهاد می شود که تمامی شروط مورد نظر از جمله این که عروسی ندارید و به جای آن زیارت خواهید رفت، محل زندگی و …را مکتوب کنید، زوجین، والدین هریک و شهود امضاء کنند و اگر شد، ضمانت اجراء هم برای آن تعیین نماید.

  ترس بنده از این است که عقد انجام بشود ، مهریه هم تعیین گردد ، با فرض اینکه شما می فرمایید این مسائل مثل نبودن عروسی و سفر زیارتی و … مکتوب گردد ، اما بعدا پدر زوجه زیر حرف خود بزند ، به این صورت که حالا باید عروسی بگیری تا بزاریم دختر را ببری ، یا حتی بگوید اینطور عروسی یی باید بگیری! یا بگوید محل زندگی اینگونه باشد و …. ، منظورم این است که میترسم بخاهند الان عقد کنیم بعد از عقد شروع کنند خواسته های خود را به من تحمیل کردن. نظر شما به چه صورت است ؟ علاوه بر موارد قانونی به لحاظ تجربه ای که در این سالها داشتید و به عنوان برادر بزرگتر بنده را نیز راهنمایی بفرمایید . فرض کنید پسر یا برادر خودتان در چنین شرایطی باشد چه میکنید. با تشکر از راهنمایی های شما

  ۰
 34. علیرضا مرادی

  با سلام و تشکر از حسن نظر شما.
  بنده پیشنهادهای ممکن و همچنین راهکارهای قانونی را در پاسخ به پرسش اخیر شما بیان کردم و غیر از آن توصیه حقوقی دیگری ندارم.
  اگر به خانواده طرف انتخابی، اعتماد چندانی ندارید یا قراین و امارات مؤید بی اعتمادی در آن‌ها سراغ دارید، بهتر است تمام مسائل را مجدداً بررسی کنید. ضمناً توجه داشته باشید که هر ازددواجی ریسک های احتمالی در پی خواهد داشت.

  ۰
 35. Avatar

  با سلام و تشکر از پاسخگویی جناب مرادی

  نوشتن شیربها در عقد نامه یا سیاهه به نفع داماد است؟ در صورت بروز اختلاف و طلاق آیا داماد می تواند شیربها را از خانواده عروس مطالبه نماید ؟ (لطفا با این دو فرض پاسخ دهید ۱.با فرض اینکه شیربها به صورت نقدی به خانواده عروس داده شده باشد ۲. با فرض اینکه به صورت ۵ قلم جنس از سوی داماد تهیه و در منزل خود گذاشته شده باشد )

  ۰
 36. علیرضا مرادی

  شیربهاء، پرداخت بلاعوض مبلغی وجه به خانواده عروس جهت مساعدت در تهیه جهاز عروس برای زندگی زناشویی آتی است. مسلم است که نوشتن آن در اسناد ذکرشده بهتر است، زیرا مثبت آن است، اما اعم از این به صورت نقدی یا غیرنقدی باشد، امکان مطالبه آن در صورت طلاق وجود ندارد، زیرا نوعی هبه از طرف داماد به خانواده عروس محسوب می شود.
  اگر رابطه طرفین از نوع نامزدی به مفهوم قانونی و نه عرفی باشد، امکان استرداد شیربهاء وجود دارد. مطابق ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی نامزدی از نظر قانوني مدنی، وعده ازداواج بوده و تکليفي از جهت ايجاد علقه زوجيت برای بعد بوجود نمي آورد ولی در عرف، فاصله زمانی بعد از عقد و قبل از عروسی را گویند که از نظر قانون مدنی عقد نکاح منعقد شده و طرفین، زوج و زوجه به مفهوم قانونی محسوب می شوند نه نامزد که بتوانند به راحتی آن را برهم زنند.
  پنج قلم کالایی که تهیه می کنید، مالکیت آن متعلق به شماست درست مانند جهازی که عروس به خانه شما می آورد که مال اوست و با شیربهاء قابل مقایسه نیست.

  ۰
 37. Avatar

  بسیار متشکر

  ایا بخشیدن مهریه از سوی زوجه بدون اطلاع پدر امکان پذیر می باشد؟ خانواده زوجه بر مهریه ۴۰۰ سکه اصرار و پافشاری دارند که البته مورد پذیرش بنده قرار نگرفته است و در این مورد هنوز جای اختلاف است. زوجه وعده این را داده که پس از انجام عقد آن را به صورت قانونی و در دفترخانه خواهد بخشید. صحت گفتار زوجه تا حدودی مورد قبول بنده است ، لکن شنیده ام برای بخشش مهریه نیاز به وجود شاهد است که یکی از آن شاهد ها باید پدر زوج باشد. آیا همچین چیزی صحت دارد و آیا زوجه بدون اطلاع پدرش پس از عقد می تواند مهریه خود را ببخشد یا نه؟ اگر چنین چیزی امکان پذیر است آیا بعدا پدر زوجه یا خود زوجه ( فرضا ۱۰ سال دیگر) نسبت به بخشش مهریه مورد نظر مدعی شود ؟ ( مثلا بگویند تحت فشار زوج چنین کاری انجام گرفته است )

  با تشکر

  ۰
 38. علیرضا مرادی

  با سلام
  اگر بخشش مهریه که در حقوق به آن هبه (ماده ۷۹۵ الی ۸۰۷ قانون مدنی) گفته می شود، به موجب سند رسمی تنظیمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته باشد، نه تنها فاقد اشکال قانونی بوده بلکه معتبرین نوع آن است.
  مطابق قانون زوجه برای اقدام به چنین عمل حقوقی، نیاز به اجازه پدرش ندارد و همچنین ضرورتی به حضور شهود نیست ولی تنها برخی از سردفترتان اسناد رسمی از باب احتیاط و جهت این که زوجه در اوایل زندگی کم تجربه و شاید دستخوش احساسات شده باشد، آن را موکول به حضور پدرش یا شهودی می کنند.
  اصولاً این نوع اسناد در قالب اقرارنامه، ابراء (ماده ۲۸۹ قانون مدنی) و یا صلحنامه (مواد ۷۵۲ الی۷۷۰ قانون مدنی) تنظیم می شود.
  اختلاف بعدی زوجین یا اختلاف زوج با خانواده زوجه اثری در آن ندارد، زیرا آنچه تنظیم می شود سند رسمی است که قابل انکار و تردید بعدی هم نیست.

  ۰
 39. Avatar

  سلام خسته نباشید .من قرار ازدواج با اقایی رو دارم که ایشون میگن روز عقد هیچ کدوم از شروط عقدنامه رو امضا نمیکنن و فقط حق کار و مسکن و تحصیل رو میدن .به نظر شما ازدواج با همچین فردی عقلانیه؟

  ۰
 40. علیرضا مرادی

  با درود
  نمی توان به صرف عدم پذیرش شروط ضمن سند نکاحیه (که به طریق دیگری زوجه می تواند به نتایجی تقریبی آنها برسد)، نسبت به منطقی یا غیرمنطقی بوده یک ازدواج اعلام نظر صریح نمودف اما پاسخ به پرسش هایی مانند این که آیا طرف بلوغ ازدواج دارد، دلایل منطقی و اعتذار وی در عدم پذیرش شروطف ناشی از عدم اطمینان به خود در پای بندی به مفاد آن شروط است، نگرش و جهان‌بینی او به ازدواج چیه و بقول قدیمی ها، مرد زندگی هست یا خیر، می تواند در این قضاوت ما را یاری کند.

  ۰
 41. Avatar

  با سلام

  آیا مردی که نیازهای جاری زندگی ( خورد و خوارک و پوشاک و هزینه های متعارف) را برای همسرش برآورده می کند، به زوجه چیزی به عنوان نفقه تعلق خواهد گرفت ؟ آیا ممکن است مثلا پس از ۱۰ سال زوجه بابت عدم دریافت نفقه شکایت کند و بابت آن ۱۰ سال زوج را محکوم نماید؟

  سوال دوم اینکه آیا بابت کارکردن در منزل شوهر می تواند طرح دعوی کند و اجرت المثل کارکردن خود را مطالبه نماید؟

  ۰
 42. علیرضا مرادی

  با درود
  نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسکن، خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه، خدمات بهداشتي و درماني و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض است. مواردی که شما در سئوال بیان کردید هم مصادیقی از نفقه است. به موجب ماده ۱۱۰۶ قانون مدني نفقه زوجه بر عهده زوج است.
  اگر زوج نفقه همسرش را بپردازید، دیگر زوجه حق طرح دعوای اعم از کیفری یا حقوقی را ندارد اما اگر نپردازد، زوجه می تواند نسبت به نفقه جاری و حتی گذشته خود نیز شکایت کیفری یا حقوقی نماید. برای اطلاعات بیشتر پست “آیا محکومیت حقوقی زوج به ترک نفقه گذشته زوجه، موجب محکومیت کیفری زوج است؟ را مطالعه نمایید.

  ۰
 43. Avatar

  سلام
  عالی بود دستتون درد نکنه. سایتتون هم بسیار زیباست.

  ۰
 44. علیرضا مرادی

  درود
  ممنون از حسن نظر و لطف شما.

  ۰
 45. Avatar

  با سلام و احترام
  در سند ازدواج علت دادن اختیارات مطلق به مرد چیست؟ (اعم از علت شرعی یا قانونی)
  شرط طلاق چگونه می تواند به دوام زندگی مشترک کمک کند؟

  ۰
 46. علیرضا مرادی

  با درود
  خاستگاه طلاق مطلق مرد در ماده ۱۳۳ قانون مدنی به قاعده مشهور فقهی «الطَّلاق بید من اخذ بالساق” بر می گردد. قانون مدنی ایران به استثنای برخی مواد، متأثر از فقه اسلامی و عمدتاً مبتنی بر قول مشهور فقهاء امامیه است. در ضمن شروط مندرج در سند ازدواج، حق طلاق مطلق مرد محدود و در مواردی به زن واگذار شد.
  زندگی زناشویی سرشار از فراز و نشیب است که گاهی غیرقابل تحمل می‌شود و اینجاست که طلاق موجب رهایی زوحین از بندی می شود که شاید ادامه آن می توانست صدمات جبران ناپذیری به آنان و فرزندان مشترک شان واردنماید. شاید بتوان، ترس طرفین از جدایی و از دست دادن معشوق را موجب دوام آن نیز دانست.

  ۰
 47. Avatar

  سلام
  وقت بخیر
  آیا شروط عقد را که قبلا قبول شده را می‌توان بعدا تغییر داد؟ وبه چه طریقی؟
  مانند تقسیم اموال بعد از جدایی…..
  ممنون از شما

  ۰
 48. علیرضا مرادی

  با درود
  بطور کلی، شرطی که ضمن عقد می شود، تا زمانی که عقد بواسطه اقاله یا فسخ به هم نخورد، معتیر و لازم الوفا است که نکاح هم از امر مستثنی نیست. مشروطه علیه (کسی که شرط به ضرر او صورت گرفته)، بطور یکجانبه حق تغییر شرط را ندارد زیرا این امر به زیان مشروطه (طرفی که شرط به نفع او می باشد) خواهدبود اما مشروط له می تواند از عمل به شرط صرف نظر و آن را اسقاط کند و تنها شرط نتیج