خانه » مقاله ها » مقالات حقوق خانواده » شروط ضمن عقد نکاح به همراه نمونه سند رسمی ازدواج
سند رسمی ازدواج

شروط ضمن عقد نکاح به همراه نمونه سند رسمی ازدواج

شروط پیشنهادی شورای عالی قضایی برای درج در عقد نکاح به همراه سایر شروط مهم دیگر و نمونه سند نکاحیه

شروط دوازدگانه‌ای که در ضمن سند رسمی ازدواج آمده‌است، توسط شورای عالی قضایی وقت(*) با نگرش به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و در جهت حمایت از زوجه و حفظ حقوق وی و نیز به منظور کاهش اقتدار قدرت مرد در طلاق که متأثر از ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی است، تصویب گردید. این شروط که جنبه پیشنهادی به زوجین دارد، در صورت پذیرش از سوی آنان، لازم الاجراء می‌باشد. پیشنهاد می شود که با توجه به تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱ اسفند ۱۳۹۱ مواد این قانون از جمله ماده ۲۶ آن ناظر بر احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طلاق هم مطالعه شود.

صرف‌نظر از این که غاطبه مردم عادی از مفاهیم و آثار مرتب بر شروط ضمن عقد نکاح در سند رسمی ازدواج آمده است، آگاهی کافی ندارند اما هستند برخی از افراد که تصور کنند چون این شروع در ضمن سند رسمی قرار گرفت، قبول و امضاء آن الزامی است اما این برداشت صحیح نبوده و هریک از طرفین عقد ادواج؛ زوج و زوجه، اختیار کامل دارند تا هریک از شروطی را که تمایل به پذیرش آن دارند، ذیل آن را امضاء نمایند و به همین جهت است که در زیر هر یک از این شروط، بطور مجزا جای امضاء زوج و زوج آمده است و نیز این حق را دارند تا اساساً هیچیک از شروط فوق را امضاء ننمایند.

توصیه اکید ما این است که قبل از قرار رفتن در پای امضاء چنین اسنادی، ابتداء شروط آن را بطور دقیق مطالعه نموده و از اهل فن هم نسبت به کم و کیف و آثار هریک اطلاعات کافی کسب نمایید و آنگاه با اشراف بر آن، هریک را که تمایل دارید امضاء کنید. نگذارید تا این اسناد در اوج مراسم عقد و در حضور مهمانان با لبخند بر لب که یقیناً جو حاکم بر آن روی شما تأثیر منفی خواهد داشت و مانع از تعمق شما در مفاهیم شروط خواهد شد، به رویت شما رسیده و آن را امضاء نمایید این امر ممکن است یشیمانی جبران ناپذیری نصیب شما نماید. هرچند این شروط به گونه‌ای تدوین شده‌اند که از یک طرف برای زوج کمرشکن و از طرف دیگر برای زوجه نیز چندان که باید و شاید مفید نیست.

شرایط ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم

الف- ضمن عقد نکاح خارج لازم زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به‌ درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشی از تخلف زن از وظايف همسری يا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده‌باشد، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود را كه در ايام زناشويي با او بدست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.

ب- ضمن عقد نكاح خارج لازم زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد كه در موارد مشروحه ذيل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول كند.

مواردی که زن می تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید بشرح زیر است:

۱- استنكاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه و همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه ايفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.

۲- سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج به حدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غيرقابل تحمل نمايد.

۳- ابتلاي زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي زوجه مخاطره‌انگيز باشد.

۴ ـ جنون زوج در مواردي كه فسخ نكاح شرعا ممكن نباشد.

۵ـ ـ عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلي كه طبق نظر دادگاه صالح، منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زوجه باشد.

۶ ـ محكوميت شوهر به حكم قطعي به مجازات ۵ سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر آن عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.

۷ـ ابتلاي زوج به هرگونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي مشترک را برای زوجه دشوار باشد.

۸ ـ زوج، زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترك كند. تشخيص ترك زندگي خانوادگي و تشخيص عذر موجه با دادگاه است و يا شش ماه متوالي بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت كند.

۹ ـ محكوميت قطعي زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراي هرگونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شؤون زوجه باشد. تشخيص اين كه مجازات مغاير با حيثيت خانوادگي است با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.

۱۰ـ در صورتي كه پس از گذشت ۵ سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و يا عوارض جسمي ديگر صاحب فرزند نشود.

۱۱ ـ در صورتي كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود.

۱۲ـ  زوج همسر دیگری بدون رضايت اختيار كند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننمايد.

ج- نحوه پرداخت صداق:

۱- میزان: … بر ذمه زوج است که عندالمطالبه باید به زوجه پرداخت نماید.

۲- میزان: …بر ذمه زوج است که در صورت استطاعت مالی زوج به زوجه پرداخت نماید.

شروط اختیاری مهم برای زوجه جهت درج در عقد نکاح یا عقد لازم دیگر

شروطی وجود دارد که در سند ازدواج بیان نشد ولی هریک از طرفین عقد نکاح می‌توانند به اختیار خود، هر یک از آن آن‌ها را در سند ازدواج درج نمایند و از مزایای آن برخوردار شوند که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱. شرط تحصیل: اگرچه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی، درج شرط «زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌سازد.» در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود.

۲. شرط اشتغال: مطابق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به تفسیرهای که از عبارات «مصالح خانوادگی، حیثیت خود یا زن» می‌شود، بهتر است که زوجه درخواست نماید تا شرط «زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌کند.» در سند ازدواج درج شود.

۳. شرط اجازه خروج از کشور: مطابق قانون زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می توانند از کشور خارج شوند. برای این منظور درج شرط «زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.» در سند ازدواج می‌تواند مفید باشد.

مطابق قانون زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می توانند از کشور خارج شوند. در عمل برای گرفتن گذرنامه یا تمدید آن، اجازه نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد ضروری است. بنابراین این امکان وجود دارد که با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، مرد وکالت بلاعزل به زن برای انجام تمامی کارهای مربوط به گذرنامه و خروج از کشور را دهد. برای این منظور درج شرط «زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.» در سند ازدواج می‌تواند مفید باشد.

بهتر است در وکالت نامه قید شود مرد حق عدول از رضایت خود و فسخ وکالت را نخواهد داشت. در این صورت زن می تواند مادامی که زوجیتش باقی است خود شخصاً از کشور خارج شده و یا گذرنامه را تمدید کند. به این ترتیب، حق خروج زوجه از کشور می تواند ضمن عقد نکاح یا پس از آن شرط در عقد لازمی دیگر شود. برای گرفتن این حق بهتر است به یکی از دفترخانه های ثبت اسناد مراجعه شده و در این مورد سند رسمی تنظیم شود.
قابل ذکر است که خانم هایی که با همسر خود مقیم خارج از کشور هستند، احتیاجی به اخذ اجازه از شوهر خود برای گرفتن گذرنامه یا ورود و خروج به ایران را ندارند.

۴. شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق: مطابق قانون، زن تنها در موارد بسیار خاص می تواند از همسر خود جدا شود اما با درج شرط «زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق ، اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات، به هر طریقی اعم ازینکه اخذ یا بذل مهریه کند.» در عقد نکاح، زن اجازه خواهد یافت تا در هر زمان و به هر دلیلی، خود مستقلاً از دادگاه تقاضای طلاق کند.

۵. هر شرطی که خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نباشد را نیز طرفین عقد نکاح می‌‌تواند در عقدنامه ازدواج درج نمایند.

زیرنوس:
(*) به موجب ماده واحده قانون اختيارات و وظايف رئيس قوه قضائيه مصوب ۱۳۷۱/۱۲۱/۹ مجلس شوراي اسلامي، از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضایی منظور شده، به استثناء اختیارات‌ موضوع تبصره ذیل ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۳۶۱/۲/۱۴ به رییس قوه قضاییه محول شد.

 • دانلود
 • مشخصات فایل
 • راهنمای دانلود
 • گزارش مشکل

نام: نمونه سند رسمی ازدواج
فرمت: PDF
حجم: ۰۲:۸۶ مگابایت
رمز فایل: www.ghazavatonline.com

لطفاً در صورت وجود مشکل در دانلود فایل یا خرابی لینک آن، مراتب را در بخش دیدگاه پست حاضر اعلام تا اصلاح شود. در صورت نیاز به ارتباط با ما، از بخش تماس با مدیر اقدام نمایید.

منبع: قضاوت آنلاین

1+
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (19 رأی, میانگین: 3٫42 از5)
Loading...

راهنمای تبلیغات در قضاوت آنلاین

درباره‌ی علیرضا مرادی

علیرضا مرادی
قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز و عضو تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی و وکالتی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته‌اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.» شماره همراه 6004 - 675 - 0939 برای مشاوره و وکالت پرونده‌ها

همچنین ببینید

دکتر محمد آشوری

دکتر محمد آشوری

شرح حال و رزومه دکتر محمد آشوری استاد آیین دادرسی کیفری و آشنایی با تحصیلات و کسب مدارج علمی استاد و آثار تألیفی و تحقیقی ایشان

۱۰۳ نظر

 1. Avatar

  رمز فایل چیه؟

  0
 2. علیرضا مرادی

  با سلام
  کافی است روی سربرگ “مشخصات فایل” کلیک کنید تا رمز را مشاهده نمایید.

  0
 3. Avatar

  با سلام
  می خواستم از خدمتتون جویا بشم که در متن قانون شرایطی رو به عنوان شروط زوج برای زوجه تدوین کردن یا خیر ؟
  چون من خودم هنوز عقد نامه رو امضا نکردم و می خواستم تا قبل از روز عقد متنش رو بخونم و مطالبی که پیدا کردم فقط در مورد تعهدات و وظایف زوج داخلش ذکر شده و چیزی در مورد تعهدات زوجه بیان نشده
  ممنون می شم اگر که توضیح بدین

  0
 4. علیرضا مرادی

  با سلام

  از این که برخلاف غالب جوانان در شرف ازدواج، تلاش می کنید تا با مطالعه و آگاهانه به سوی ازدواج گام بردارید، قابل ستایش است و امیدوارم که پس از پیدایش معشوق و در اوج احساسات روز عقد هم این هوشیاری را بخرج دهید.

  بطور مختصر در پاسخ به سئوال شابد می توان گفت که تکالیف اصلی زوجین در قانون مدنی بیان شده است که پیشنهاد می شود مواد ۱۰۳۴ الی ۱۱۵۷ آن را مطالعه نمایید. از آنجایی که در عمل مشاهده شد که زوجه نیاز به حمایت بیشتری در مقابل قدرت مطلقه زوج دارد، شروط ضمن عقد نکاح در سند نکاحیه آورده شده است تا با پذیرش هریک، تعهداتی به نفع زوجه بر زوج بار شود. بنابراین نیازی به شروط مشابه برای حمایت از مرد وجود ندارد، زیرا تحصیل حاصل است.

  0
 5. Avatar

  با سلام مجدد جناب آقای مرادی عزیز

  ممنون از راهنماییتون
  مراجعه کردم و مطالعه کردم موادی رو که فرمودین؛ ولی با این سواد و فهمی ناقصی که نسبت به متون حقوقی دارم به موردی به غیر از ماده ۱۱۳۳ برخورد نکردم که صریحاً حقی رو برای مرد بیان کرده باشه. فقط یکی دو ماده ی دیگر بود که یا با تبصره ای که برای مردان داشت بی اثر می شد یا با شروطی که ضمن عقد گذاشته میشه بی اثر میشه. مثل محل زندگی که با شرط ضمن عقد توسط زوجه تعیین میشه؛ ویا وجود عیب و نقص جسمی که در شروط ضمن عقد زوجه می تواند به عنوان دلیل از آن استفاده کند و اقدام به طلاق کند ولی در متن قانون مدنی گفته شده که مرد تنها در صورتی می تواند از این موضوع به عنوان دلیل طلاق استفاده کند که عیب و نقص در هنگام جاری شدن صیغه عقد نیز وجود داشته باشد(که واقعاً غیر منطقی هستش!)

  ممنون می شم راهنمایی بفرمایید اگر که برداشت اشتباهی داشتم

  1+
 6. علیرضا مرادی

  با درود
  تمام نزاع بر سر تحدید حدود اختیارات مطلق مرد است، از جمله داشتن حق طلاق، اجازه تحصیل و اشتغال زوجه و حتی خارج رفتن وی با شوهر است و ..
  پیش‌تر نیز بیان شد که فلسفه شروط ضمن عقد نکاح، تحدید بخشی از این اختیارات مطلق زوج است.
  منظور شما را از “عیب و نقص جسمی که در شروط ضمن عقد” و یا “عیب و نقص در هنگام جاری شدن صیغه عقد” بدرستی متوجه نشدم، چیست؟ نباید شرایط فسخ نکاح را با شروط ضمن عقد نکاح خلط کرد.
  در هر حال، اگر در مورد ماده خاصی از مواد بخش نکاح ابهام دارید، همان ماده را بیان نمایید. تا در حد بضاعت علمی توضیح داده شود.

  1+
 7. Avatar

  با سلام مجدد
  و تشکر بابت پاسخگویی
  در صورت امکان توضیح موارد ذیل رو از خدمتتون می خواستم :

  دقیقاً تعریف قانون مدنی از “وظایف زوجیت” چیست که در ماده زیر نیز به آن اشاره شده :
  ماده ۱۱۰۸ – هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

  آیا مواد ذیل با شرایط ضمن عقد مصوب باطل نمی شوند ؟ :
  ماده ۱۱۱۴ – زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
  ماده ۱۱۱۷ – شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

  آیا دو ماده ذیل برابر دو حق را نشان می دهد و یا اینکه در ماده ی دیگری حق نادیده گرفته شده مرد لحاظ شده است ؟:
  ماده ۱۱۲۴ – عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.
  ماده ۱۱۲۵ – جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

  آیا در مورد حق طلاق مطلقی که در شروط ضمن عقد برای زوجه در نظر گرفته می شود با حق طلاقی که مرد در قانون مدنی دارد و باید یکی از شرایط ذیل را حتماً دارا باشد برابری وجود دارد ؟ :
  ماده ۱۱۳۳ (اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۱۹)- مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه ‌تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

  ممنون میشم از راهنماییتون

  0
 8. علیرضا مرادی

  با سلام
  شریح هریک از مواد فوق نیازمند بحث های مفصلی است که جایش در بخش نظرات نیست ولی در حد مختصر که متناسب با بخش دیدگاه باشد، پاسخ سئوالات شما بر حسب مواد مزبور به شرح زیر بیان می‌شود.
  ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: منظور تمکین زن از مرد به معنای عام و خاص است.
  مواد ۱۱۱۴ و ۱۱۱۷ ق.م.: مسلم است که اگر مرد در شروط ضمن عقد، حقوق خود در خصوص موارد فوق را امضاء کند، حق وی در این دو مورد ساقط می شود.
  مواد ۱۱۲۴ و ۱۱۲۵ ق.م.: در عقود یک اصل است که عیب مورد معامله در زمان عقد موجب خیار عیب است نه بعد از آن، که این اصل در نکاح هم جاری است، با این تفاوت که، عیب در زن اگر در هنگام عقد نکاح باشد، موجب حق فسخ برای مرد است نه بعد از آن مگر دو عیب جنون و عنن که استثناء شد. در همین پیوند پست های اثر جنون زوج در وکالت زوجه در طلاق در ضمن عقد نکاح و نیز طلاق زوجه به علت بیماری پارانوئید زوج را مطالعه نمایید.
  ماده ۱۱۳۳ ق.م.: این ماده بر مبنای قاعده فقهی “الطلاق بيد من اخذ بالساق” تدوین شد. براین اساس، مرد اختيار دارد هر وقت که بخواهد زوجه‌اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضايت زوجه موثر در مقام نیست اما در عین حال باید برخی تشریفات قانونی رعایت شود تا مرد از این حق سوءاستفاده نکند و مثلاً اگر بعد از مدتی از زن خوشش نیامد، نتواند وی را طلاق دهد. پیشنهاد می کنم که قانون حمایت خانواده مصوب ۱ اسفند ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و همچنین آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ رئیس قوه قضاییه آن و کتب حقوق خانواده استاتید حقوق را جهت ارتقاء دانش خود مطالعه نمایید.

  0
 9. Avatar

  ممنون جناب مرادی
  شرمنده فرمودین
  اگر که امکانش باشه و حمل بر پر رویی نشه یه سؤالات دیگه هم در ادامه داشتم در راستای پاسخ هایی که مرحمت فرمودین
  در رابطه با توضیحی که پیرامون ماده ۱۱۰۸ دادین : آیا در ماده ای از قانون مدنی پیرامون تمکین تعریف و یا توضیح مشخصی ذکر شده که در صورت لزوم و به هنگام شکایت و دادخواست طلاق طرفین نتونن تفسیر به رأی داشته باشن ؟

  در رابطه با توضیح پیرامون مواد ۱۱۲۴ و ۱۱۲۵ : پس مرد با به وجود آمدن نقص، بیماری(مث عدم باروری که عملاً بعد از عقد می تواند آشکار شود نه قبل از آن) و یا جنون حق ارائه دادخواست طلاق ندارد ؟

  دررابطه با توضیحتون در رابطه با ماده ۱۱۳۳ : در رابطه با وکات مطلقه زوج به زوجه چطور ؟ آیا زوجه هم باید مراحل و تشریفات را طی کند یا اینکه به راحتی می تواند اقدام به طلاق کند و آن را به انجام برساند ؟

  بازهم ممنون
  خیلی لطف فرمودین

  0
 10. علیرضا مرادی

  با سلام
  لطفاً با مراجعه به کتب ذکرشده در پرسش قبل شما، پاسخ‌ها را مطالعه نمایید.

  0
 11. Avatar

  سلام،
  یک سؤالی که پیش می آید این است که این حقوقی که در قانون در اختیار مرد گذاشته شده و حالا همانطور که شما هم گفتید «تمام نزاع بر سر تحدید حدود اختیارات مطلق مرد است»، بر چه اساسی در قانون گنجانده شده است؟ آیا مبنای شرعی مطلق (یعنی فقط بر مبنای سنت) داشته است؟ ترکیبی از مبانی شرعی و نیازهای زمان تصویب این قوانین بوده است؟ یا صرفاً به صلاحدید قانون گذاران وقت بوده است (که البته این یکی بعید است)؟ اگر چنین حقوقی بر مبنای شرع و تشخیص قانونگذاران اعطا شده است، چرا اینقدر تلاش می شود که نقض شوند؟ اگر احساس می شود که این قوانین دیگر به درد امروز جامعه نمی خورد، خب اصلا حذفشان کنند و خیال همه را راحت (البته می دانم که تغییر این نوع قوانین به همین راحتی نیست!) آیا همین نوع تحدید خودش تبدیل به تهدیدی علیه بنیان خانواده در سال های اخیر نشده است؟ آیا یکی از دلایل افزایش پیوسته میزان طلاق حذف این دست حقوق مرد و اعطای آنها به زن نمی تواند باشد؟
  [ببخشید که در ظاهر خیلی سؤال پرسیدم. حتما متوجه هستید که اصل سؤالم در واقع یک مطلب است.]

  0
 12. علیرضا مرادی

  درود بر شما
  درج شروط تحدیدکننده برای حفظ حقوق و منافع زن و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی برخی مردان صورت گرفت.
  به نظر نمی رسد که خاستگاه این شروط، ریشه شرعی داشته باشد، بلکه بیشتر معلول ضرورت های جامعه آن زمان و امروزی است.
  قدما گفته اند: “قانون بد، بهتر از بی قانونی است.” بنابراین حذف یکباره آن را کسی تجویز نمی کند بلکه باید بازنگری و روزآمد شود.
  طلاق علل زیادی دارد که عوامل اقتصادی، اخلاقی، عدم تفاهم زوجین و … از عمدترین آن‌هاست و بعید است این شروط موجب آن شده باشد.

  0
 13. Avatar

  سلام آقای مرادی
  طبق قانون برای حق تحصیل زوجه باید در سند ازدواج ذکر بشه
  چون همه حق ها رو به زوجه دادن ولی حق تحصیل و حق سکونت داخل سندازدواج که بهشون دادن،ذکر نشده.
  سند ازدواج که در اختیار محضر هست کفایت میکنه یا باید در سند ازدواج که بهشون دادن هم ذکر میشد؟
  ممنون

  0
 14. علیرضا مرادی

  با درود
  با توجه به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، طرفین می‌توانند هر نوع شرطی که مخالف ذات عقد نکاح نباشد، در ضمن این عقد یا هر عقد لازم دیگری درج نمایند. مثلاً شما می توانید در هنگام خرید خودروی همسرتان، حق تحصیل خود را شرط کنید. بنابراین الزامی در این که شرط مورد نظر زوجین باید در سند ازدواج درج شده تا اعتبار یابد، نیست.

  اگر هریک از زوجین، هر کدام از شروطی که در دفترچه ازدواج قید شده را امضاء نکند، این امر به منزله عدم پذیرش آن شرط توسط همان طرف عقد بوده و در نتیجه تعهدی به اجرای آن شرط ندارد اما این امر مانع از آن نخواهد شد که هریک بتوانند بعد از نکاح، طی سند مستقلی، هریک از این شروط یا شروط دیگر را قبول نماید.
  سند رسمی ازدواج تنظیمی بیان شده در سئوال، در حقیقت اصل سند رسمی ازدواجی است که در تبصره ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده بدان اشاره شده است که دفترچه‌های ازدواج در ید هر یک از زوجین، خلاصه ای از آن سند است. بنابراین اگر یکی از شروط این دفترچه امضاء نشده باشد، احتمالاً در سند رسمی ازدواج هم قید نشده است.

  دو شرط “حق تحصیل و سکونت” موضوع سئوال، جزء شروط نمونه مندرج در دفترچه‌های ازدواج نیست، پس اگر طرفین این دو شرط را در سند رسمی ادواج  که سردفتر ازدواج مطابق ماده فوق تنظیم می‌کند، درج نمایند، معتبر و لازم‌الاجراء بوده و الزامی به درج آن در دفترچه های ازدواج نیست.

  1+
 15. Avatar

  سپاس بابت پاسخ آقای مرادی

  0
 16. علیرضا مرادی

  با سلام و تشکر از روحیه قدرشناسی شما.

  0
 17. Avatar

  سلام مجدد آقای مرادی
  در سند ازدواج حق تحصیل و سکونت ذکر نشده،اما در دفتری که دست
  محضر هست بهمون گفتن که نوشته شده،در هر صورت اگر نوشته نشده باشه،زوج الآن موافق حق تحصیل نباشه میتونه قانونی کاری انجام بدهد؟مثلا برگه ای مبنی بر این که زوجه تعهد کند که ادامه تحصیل ندهد؟با این برگه ی دست نویس و امضا شده ی هر دو خانواده میشه قانونی کاری انجام داد؟

  0
 18. علیرضا مرادی

  با سلام
  اگر حق تحصیل زوجه در سند رسمی ازدواج تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج، ثبت شده باشد، کافی است که شما در قبال پرداخت مبلغ بسیار ناچیز، درخواست رونوشتی از آن سند را از سردفتر نماید تا اطمینان حاصل کنید.
  در فرضی که حق تحصیل در سند فوق قید نشده باشد، روج نیاز به هیچ اقدام قانونی خاصی ندارد، زیرا همین که زوجه را منع از تحصیل کند ولی وی به آن عمل نکند، این تمرد از مصادیق عدم تمکین به معنای عام محسوب می گردد که خوب آثار منفی خاص خود را برای زوجه دارد.
  در مورد برگه دست نویس امضاء شده هر دو خانواده، هرچند مرجع ضمیر “این” مشخص نیست، اما اگر منظور شما همان تعهد زوجه باشد، پیشتر بیان شد که اساسا نیازی به آن نمی باشد ولی اگر هم باشد تأکیدی بر این موضوع است که زوج این حق را زوجه نداده است.

  1+
 19. Avatar

  با سلام ، رمز فایل را پیدا نکردم . نوشتید روی سربرگ مشخصات فایل کلیک کنید منظورتان چیه ؟ من خیلی گشتم همچین چیزی پیدا نکردم

  0
 20. علیرضا مرادی

  با سلام
  در قسمت انتهای نوشته پست، شما چهار سربرگ یا تب «دانلود، مشخصات فایل، راهنمای دانلود و گزارش تخلف» را مشاهده می کنید که اگر روی مشخصات فایل کلیک کنید، اطلاعات فایل از جمله رمز عبور آن را مشاهده خواهید کرد.

  0
 21. Avatar

  با تشکر رمز فایل را پیدا کردم و مطالعه کردم.

  سوال بنده این است در قسمت ج از شروط ضمن عقد آمده نحوه پرداخت صداق . آیا این قسمت هم امضا کردنش اختیاری است یا اجباری؟ و اینکه مهریه عندالاستطاعه را کدام قسمت مشخص می کند. این قسمت یا اینکه جای دیگری هم ثبت خواهد شد

  0
 22. علیرضا مرادی

  ۱. باعث خوشحالی است که راهنمایی قبلی مفید واقع شد.

  ۲. در رابطه با بخش “ج-نحوه پرداخت صداق”، اگر طرفین عقد نکاح ضمن تعیین میزان مهریه، نحوه پرداخت آن را “عندالاستطاعه” که در ردیف ۲ ذکرشده است، بپذیرند این شرط را مضاء کنند، اولاً این پذیرش اختیاری بوده و اجباری نیست و ثانیاً مفهوم “استطاعت” به معني آن است كه اگر زوج توان پرداخت مهريه را داشت آن را بپردازد، يعني دريافت مهريه از سوي زوجه متوقف بر استطاعت زوج باشد تا اگر زوج توان پرداخت نداشت در اجرای ماده ۳ قانون نحوه محکومیت های مالی به زندان نيفتد. به عبارت دیگر، شرط عندالاستطاعه بودن پرداخت مهريه” این است که زوجه تنها در صورت اثبات توانايي مالي زوج براي پرداخت مهريه مي تواند آن را از وي مطالبه کند و پرداخت آن از سوي زوجه منوط به استطاعت مالي وی است.
  پس مسلم است که این شرط تا چه حد به نفع زوج است و احتمالاً کمتر زوجه ای حاضر به پذیرش آن می شود و عمدتاً شرط عندالامطالبه بودن را که پبش فرض قانون مدنی در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی است، را انتخاب می کند مگر این که خیلی دلباخته معشوق بوده و اعتماد و اطمینان وافری به وی به ویژه در آتی داشته و بتواند به این گفته مشهور که “وصال مدفن عشق است” خط بطلان بکشد!
  ضمناً قابل ذکر است که برابر دستورالعمل شماره ۵۳۹۵۸/۳۴/۱ مورخ ۷/۱۱/۸۵ رئیس قوه قضاییه که ناظر بر قيد عندالاستطاعه بودن زوج در نحوه پرداخت مهريه و توافق و امضاء زوجين در موقع اجراء عقد و ثبت واقعه ازدواج است، دفاتر رسمي ثبت ازدواج باید شرط عندالاستطاعه و عندالمطالبه بودن مهريه را هنگام ثبت ازدواج به طور كامل به زوجين تفهيم كنند.
  بنابه مراتب، نحوه پرداخت مهریه با پذیرش یا عدم یکی از دو شرط اول و دوم مشخص می شود که نوع پرداخت عندالمطالبه است یا عندالاستطاعه.

   

  1+
 23. Avatar

  آقای مرادی خیلی تشکر از لطف شما ، باورم نمی شد که در فاصله کوتاه پاسخ سوالم را دریافت کنم. احسنت و خدا قوت.

  0
 24. علیرضا مرادی

  درود بر شما و تشکر از روحیه قدرشناسی‌تان

  0
 25. Avatar

  جناب مرادی درود بر شما. تشکر از پاسخ های ارزنده و کامل و سریع شما که بنده را به وجد آورده است تا سوالات بیشتری از حضور شما مطرح کنم . شایان ذکر است بنده در شرف محضر رفتن می باشم که احتیاج وافری به این اطلاعات ارزنده شما دارم. و از شما کمال تشکر را دارم.

  ما بر سر ۱۱۴ سکه توافق کرده ایم. میخاهم کل آن را عند الاستطاعه کنم ، با این توضیح یعنی در صفحه ۱۵ عقد نامه قسمت ج و ردیف اول نباید هیچ چیز بنویسیم . و در ردیف دوم باید ۱۱۴ سکه نوشته شود . اگر درست گفتم لطفا تایید و اگر اشتباه گفته ام لطفا تصحیح بفرمایید. ضمنا در صفحه پنجم که صداق را باید مشخص کرد آیا باید بنویسند ۱۱۴ سکه عند الاستطاعه یا نیاز به نوشتن قید عند الاستطاعه نمی باشد؟

  0
 26. علیرضا مرادی

  خواهش می کنم، باعث خوشحالی است که پاسخ برای شما مفید بوده است. در حد بضاعت از پاسخ به سئوالات شما و دیگر کاربران مضایقه نخواهم کرد.
  در دفترچه های ازدواج، در قسمت مربوط به شرط عندالاستطاعه، میزان مهریه را ۱۱۴ سکه بهار آزادی (با تعیین نوع از جهت تمام بهار، نیم بهار و طرح قدیم یا جدید) نوشته شود و زیر آن را شما و همسر آینده تان امضاء کنید. همچنین بسیار دقت کنید که در سند رسمی ازدواج در دفتر اسناد رسمی و یا اگر عاقد آن دفتر را به همراه خود در مجلس عقد می آورد، نوشته شده باشد که میزان مهریه ۱۱۴ سکه بهار آزادی و عندالاستطاعه است و بعد امضاء کنید.

  0
 27. Avatar

  سوال دیگری نیز دارم . خانواده دختر از من خواسته اند به عنوان شیربها ۵ قلم جنس شامل یخچال و … ، از جهیزیه را تهیه کنم ، آیا این در عقدنامه نوشته می شود؟ آیا جایی ثبت رسمی خواهد شد؟ اگر نوشته می شود به نفع داماد است یا به ضرر داماد؟ چون محضر دار یکی از فامیل های عروس است برای همین من یک مقدار می ترسم به نفع او بخواهند کار بکنند . که البته من مخالفت شدید با رفتن به آن محضر را کرده ام ولی این اطلاعات باعث می شود حداقل اگر در آن محضر هم رفتیم زیر بار حرف زور نروم ، انسان عاقل اختیار امضا کردن دارد ، بزور که از من نمی توانند امضا بگیرند

  0
 28. علیرضا مرادی

  وقتی پنج قلم کالاها را خریداری کردید، در دفترچه ازدواج ، در قسمت “سایر شرایط”، مشخصات کامل آن ها را بنویسید یا این که، می توانید سیاهه آن را بطور جداگانه نیز تهیه کنید و زیر آن را زوجین، والدین طرفین و چند شاهد از طرفین امضاء کنند. این سند در کنار فاکتورهای خرید کالاها دلیل مالکیت شما بر کالاهاست که در صورت نیاز می توانید از آن استفاده کنید.
  ضمناً اگر با آگاهی کامل، شروط مورد نظر را انتخاب و امضاء کنید، نباید نگران این باشید که سردفتر رسمی ازدواج آشنای آنان باشد یا خیر؟ مهم این است که در اوج احساسات آن زمان عقد، بتوانید عاقلانه تصمیم بگیرید و تابع احساس نشوید.

  0
 29. Avatar

  سوال دیگری نیز دارم . خانواده عروس گفته اند دفتری دارند که میزان مهریه و شیربها که شامل همان ۵ قلم جنس می باشد را می نویسند ، آیا این نوشته ارزش قانونی دارد و امضای آن به ضرر من تمام خواهد شد یا مشکلی نخواهد داشت.

  سوال بعدی نیز این است که گفته اند برای جهیزیه هم سیاهه از داماد می گیرند که مطلقا من زیر بار همچین چیزی نرفته و نخواهم رفت ، ولی میخواهم بدانم تبعات امضای سیاهه چه می تواند باشد؟ آیا هر زمان خواستند می توانند بیایند و جهیزیه را با خود ببرند ؟ مثلا ۲۰ سال دیگر که این اجناس از بین رفته است تکلیف چیست؟ همسایه ای داشتیم که سر این مساله بر داماد فشاری آوردند که به گریه افتاده بود ، گفته بودند که همان مارک و همان جنس از وسایل را به صورت نو باید تهیه کنی و آن بنده خدا هم در بازار آن وسایل که مربوط به گذشته بود را پیدا نمی کرد. لطفا کمی بنده را روشن بفرمایید. با تشکر فراوان از صبر و حوصله شما جناب آقای مرادی در پاسخ گویی به سوالات

  0
 30. علیرضا مرادی

  پاسخ سئوال اول- هرچند نیازی به ذکر مهریه نیست زیرا در سند ازدواج رسمی تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج و نیز در دفترچه ازدواج درج می شود ولی اگر آنان اصرار دارند منع قانونی ندارد. در مورد پنج قلم کالا، در سئوال قبل شرح دادم ولی اگر آنان نیز اصرار بر آن دارند، مشکلی نیست ولی بهتز است که در دو نسخه تهیه شود تا پس از امضاء به شرحی که در پاسخ قبلی بیان شد، یک نسخه از آن را به شما بدهند. ارزش قانونی این نوع سیاهه در حد یک سند عادی و برای اثبات مالکیت شما بر کالاست.
  پاسخ سئوال دوم- تهیه سیاهه جهیزیه از رسوم متعارف در برخی از مناطق کشور ایران است تا مشخص شود که مالکیت این کالاها متعلق به زوجه است که به خانه زوج می آورد. امضاء آن نه تنها مشکلی ندارد بلکه وقتی طرف درخواست می‌کند، باید امضاء کنید. نباید نگران از بین رفتن جهاز باشید، زیرا تمامی جهازی که زوجه به خانه زوج می آورد، امانت در ید زوج است. اگر بدون تعدی و تفریط او از بین برود، مسئولیتی ندارد. پس پافشاری شما در عدم امضاء سیاهه بی مورد است و تنها باعث ذهنیت منفی خانواده زوجه به شما آن هم در اوایل شکل گیری ازدواج خواهد شد که زمان بسیار حساسی است و باید مراقب تمامی رفتارهای خود باشید.

  0
 31. Avatar

  سوال دیگری نیز دارم که آیا پس از عقد پدر دختر می تواند مانع از بردن او به خانه داماد شود؟ می گویند تا زمان عروسی باید در خانه پدرش بماند. ما گفته ایم عروسی نداریم ، بجای آن سفر زیارتی خواهیم رفت ، هرچند این موضوع را پذیرفته اند که عروسی نباشد و سفر زیارتی باشد ولی اصرار دارند که تا ۶ ماه نمی توانی دختر را با خود ببری . من روی این موضوع شک کرده ام ، آمدیم و من عقد کردم ۱۱۴ سکه هم مهریه کردم ، دختر را که بمن ندادن ببرم ، بعد از ۶ ماه آمدیم باز هم نزاشتند ، آن موقع گفتند عروسی بگیر ، یا فلان جا خانه بگیر ، یا هر شرط و شروطی خواستند گذاشتند یا هر بهانه ای بگیرند که نگذارند من دختر را ببرم . آن موقع تکلیف چیست ؟ آش نخورده و دهن سوخته باید هم ۱۱۴ سکه بدهم هم به عنوان فردی که یکبار ازدواج کرده شناخته شوم ؟ یعنی هم مال دنیا را از دست بدهم هم اعتبار خود را برای ازدواج بعدی. لطفا راهنمایی بفرمایید. البته روی این مساله هم گفته ام این را هم نمی پذیرم ، پس از عقد اختیار همسر خود را دارم و او را به منزل می برم که بر سر این موضوع مورد اختلاف است

  0
 32. علیرضا مرادی

  حکم قانون با آنچه در عرف مرسوم است کمی متفاوت است. مطابق قانون، همین که صیغه عقد نکاح خوانده شد و سند رسمی ازدواج امضاء شد، شما و همسرتان زن و شوهر بوده و می توانید وی را به خانه خود ببرید و اگر امتناع کند، می توانید با دادخواست تمکین و اخذ حکم وی را وادار به این کار کنید و نیازی به اجازه پدرش نیست و اگر هم همسر شما امتناع کند، حق نفقه نخواهد داشت. اما در عرف چنین است که بعد از صیغه عقد، مدت زمانی معینی تا زمان عروسی تعیین و در این فاصله زمانی دختر در خانه پدرش می ماند و خروج او با زوج با اجازه پدر است که البته محاسنی نیز دارد. از جمله این که اگر طرفین با شناخت قبلی ازدواج نکرده باشند و در این مدت زمان، همدیگر را بیشتر بشناسند و به این نتیجه برسند که بدرد زندگی مشترک هم نمی خورد، می توانند به صورت توافقی طلاق بگیرند که بهتر از شروع زندگی مشترک و فرزند دار شدن و جدایی و مشکلات بعدی است.
  در این خصوص پیشنهاد می شود که تمامی شروط مورد نظر از جمله این که عروسی ندارید و به جای آن زیارت خواهید رفت، محل زندگی و …را مکتوب کنید، زوجین، والدین هریک و شهود امضاء کنند و اگر شد، ضمانت اجراء هم برای آن تعیین نماید.
  به نظر می رسد که خانواده زوجه بسیار منطقی دارند با شما برخورد می کنند، سعی کنید شما نیز با منظق بیشتری به آنان پاسخ دهدید.

  0
 33. Avatar

  جناب مرادی تشکر از پاسخگویی های با صبر و حوصله شما

  در پاسخی که فرمودین : در عرف چنین است که بعد از صیغه عقد، مدت زمانی معینی تا زمان عروسی تعیین و در این فاصله زمانی دختر در خانه پدرش می ماند و خروج او با زوج با اجازه پدر است در این خصوص پیشنهاد می شود که تمامی شروط مورد نظر از جمله این که عروسی ندارید و به جای آن زیارت خواهید رفت، محل زندگی و …را مکتوب کنید، زوجین، والدین هریک و شهود امضاء کنند و اگر شد، ضمانت اجراء هم برای آن تعیین نماید.

  ترس بنده از این است که عقد انجام بشود ، مهریه هم تعیین گردد ، با فرض اینکه شما می فرمایید این مسائل مثل نبودن عروسی و سفر زیارتی و … مکتوب گردد ، اما بعدا پدر زوجه زیر حرف خود بزند ، به این صورت که حالا باید عروسی بگیری تا بزاریم دختر را ببری ، یا حتی بگوید اینطور عروسی یی باید بگیری! یا بگوید محل زندگی اینگونه باشد و …. ، منظورم این است که میترسم بخاهند الان عقد کنیم بعد از عقد شروع کنند خواسته های خود را به من تحمیل کردن. نظر شما به چه صورت است ؟ علاوه بر موارد قانونی به لحاظ تجربه ای که در این سالها داشتید و به عنوان برادر بزرگتر بنده را نیز راهنمایی بفرمایید . فرض کنید پسر یا برادر خودتان در چنین شرایطی باشد چه میکنید. با تشکر از راهنمایی های شما

  0
 34. علیرضا مرادی

  با سلام و تشکر از حسن نظر شما.
  بنده پیشنهادهای ممکن و همچنین راهکارهای قانونی را در پاسخ به پرسش اخیر شما بیان کردم و غیر از آن توصیه حقوقی دیگری ندارم.
  اگر به خانواده طرف انتخابی، اعتماد چندانی ندارید یا قراین و امارات مؤید بی اعتمادی در آن‌ها سراغ دارید، بهتر است تمام مسائل را مجدداً بررسی کنید. ضمناً توجه داشته باشید که هر ازددواجی ریسک های احتمالی در پی خواهد داشت.

  0
 35. Avatar

  با سلام و تشکر از پاسخگویی جناب مرادی

  نوشتن شیربها در عقد نامه یا سیاهه به نفع داماد است؟ در صورت بروز اختلاف و طلاق آیا داماد می تواند شیربها را از خانواده عروس مطالبه نماید ؟ (لطفا با این دو فرض پاسخ دهید ۱.با فرض اینکه شیربها به صورت نقدی به خانواده عروس داده شده باشد ۲. با فرض اینکه به صورت ۵ قلم جنس از سوی داماد تهیه و در منزل خود گذاشته شده باشد )

  0
 36. علیرضا مرادی

  شیربهاء، پرداخت بلاعوض مبلغی وجه به خانواده عروس جهت مساعدت در تهیه جهاز عروس برای زندگی زناشویی آتی است. مسلم است که نوشتن آن در اسناد ذکرشده بهتر است، زیرا مثبت آن است، اما اعم از این به صورت نقدی یا غیرنقدی باشد، امکان مطالبه آن در صورت طلاق وجود ندارد، زیرا نوعی هبه از طرف داماد به خانواده عروس محسوب می شود.
  اگر رابطه طرفین از نوع نامزدی به مفهوم قانونی و نه عرفی باشد، امکان استرداد شیربهاء وجود دارد. مطابق ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی نامزدی از نظر قانوني مدنی، وعده ازداواج بوده و تکليفي از جهت ايجاد علقه زوجيت برای بعد بوجود نمي آورد ولی در عرف، فاصله زمانی بعد از عقد و قبل از عروسی را گویند که از نظر قانون مدنی عقد نکاح منعقد شده و طرفین، زوج و زوجه به مفهوم قانونی محسوب می شوند نه نامزد که بتوانند به راحتی آن را برهم زنند.
  پنج قلم کالایی که تهیه می کنید، مالکیت آن متعلق به شماست درست مانند جهازی که عروس به خانه شما می آورد که مال اوست و با شیربهاء قابل مقایسه نیست.

  0
 37. Avatar

  بسیار متشکر

  ایا بخشیدن مهریه از سوی زوجه بدون اطلاع پدر امکان پذیر می باشد؟ خانواده زوجه بر مهریه ۴۰۰ سکه اصرار و پافشاری دارند که البته مورد پذیرش بنده قرار نگرفته است و در این مورد هنوز جای اختلاف است. زوجه وعده این را داده که پس از انجام عقد آن را به صورت قانونی و در دفترخانه خواهد بخشید. صحت گفتار زوجه تا حدودی مورد قبول بنده است ، لکن شنیده ام برای بخشش مهریه نیاز به وجود شاهد است که یکی از آن شاهد ها باید پدر زوج باشد. آیا همچین چیزی صحت دارد و آیا زوجه بدون اطلاع پدرش پس از عقد می تواند مهریه خود را ببخشد یا نه؟ اگر چنین چیزی امکان پذیر است آیا بعدا پدر زوجه یا خود زوجه ( فرضا ۱۰ سال دیگر) نسبت به بخشش مهریه مورد نظر مدعی شود ؟ ( مثلا بگویند تحت فشار زوج چنین کاری انجام گرفته است )

  با تشکر

  0
 38. علیرضا مرادی

  با سلام
  اگر بخشش مهریه که در حقوق به آن هبه (ماده ۷۹۵ الی ۸۰۷ قانون مدنی) گفته می شود، به موجب سند رسمی تنظیمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته باشد، نه تنها فاقد اشکال قانونی بوده بلکه معتبرین نوع آن است.
  مطابق قانون زوجه برای اقدام به چنین عمل حقوقی، نیاز به اجازه پدرش ندارد و همچنین ضرورتی به حضور شهود نیست ولی تنها برخی از سردفترتان اسناد رسمی از باب احتیاط و جهت این که زوجه در اوایل زندگی کم تجربه و شاید دستخوش احساسات شده باشد، آن را موکول به حضور پدرش یا شهودی می کنند.
  اصولاً این نوع اسناد در قالب اقرارنامه، ابراء (ماده ۲۸۹ قانون مدنی) و یا صلحنامه (مواد ۷۵۲ الی۷۷۰ قانون مدنی) تنظیم می شود.
  اختلاف بعدی زوجین یا اختلاف زوج با خانواده زوجه اثری در آن ندارد، زیرا آنچه تنظیم می شود سند رسمی است که قابل انکار و تردید بعدی هم نیست.

  0
 39. Avatar

  سلام خسته نباشید .من قرار ازدواج با اقایی رو دارم که ایشون میگن روز عقد هیچ کدوم از شروط عقدنامه رو امضا نمیکنن و فقط حق کار و مسکن و تحصیل رو میدن .به نظر شما ازدواج با همچین فردی عقلانیه؟

  0
 40. علیرضا مرادی

  با درود
  نمی توان به صرف عدم پذیرش شروط ضمن سند نکاحیه (که به طریق دیگری زوجه می تواند به نتایجی تقریبی آنها برسد)، نسبت به منطقی یا غیرمنطقی بوده یک ازدواج اعلام نظر صریح نمودف اما پاسخ به پرسش هایی مانند این که آیا طرف بلوغ ازدواج دارد، دلایل منطقی و اعتذار وی در عدم پذیرش شروطف ناشی از عدم اطمینان به خود در پای بندی به مفاد آن شروط است، نگرش و جهان‌بینی او به ازدواج چیه و بقول قدیمی ها، مرد زندگی هست یا خیر، می تواند در این قضاوت ما را یاری کند.

  0
 41. Avatar

  با سلام

  آیا مردی که نیازهای جاری زندگی ( خورد و خوارک و پوشاک و هزینه های متعارف) را برای همسرش برآورده می کند، به زوجه چیزی به عنوان نفقه تعلق خواهد گرفت ؟ آیا ممکن است مثلا پس از ۱۰ سال زوجه بابت عدم دریافت نفقه شکایت کند و بابت آن ۱۰ سال زوج را محکوم نماید؟

  سوال دوم اینکه آیا بابت کارکردن در منزل شوهر می تواند طرح دعوی کند و اجرت المثل کارکردن خود را مطالبه نماید؟

  0
 42. علیرضا مرادی

  با درود
  نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسکن، خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه، خدمات بهداشتي و درماني و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض است. مواردی که شما در سئوال بیان کردید هم مصادیقی از نفقه است. به موجب ماده ۱۱۰۶ قانون مدني نفقه زوجه بر عهده زوج است.
  اگر زوج نفقه همسرش را بپردازید، دیگر زوجه حق طرح دعوای اعم از کیفری یا حقوقی را ندارد اما اگر نپردازد، زوجه می تواند نسبت به نفقه جاری و حتی گذشته خود نیز شکایت کیفری یا حقوقی نماید. برای اطلاعات بیشتر پست “آیا محکومیت حقوقی زوج به ترک نفقه گذشته زوجه، موجب محکومیت کیفری زوج است؟ را مطالعه نمایید.

  0
 43. Avatar

  سلام
  عالی بود دستتون درد نکنه. سایتتون هم بسیار زیباست.

  0
 44. علیرضا مرادی

  درود
  ممنون از حسن نظر و لطف شما.

  0
 45. Avatar

  با سلام و احترام
  در سند ازدواج علت دادن اختیارات مطلق به مرد چیست؟ (اعم از علت شرعی یا قانونی)
  شرط طلاق چگونه می تواند به دوام زندگی مشترک کمک کند؟

  0
 46. علیرضا مرادی

  با درود
  خاستگاه طلاق مطلق مرد در ماده ۱۳۳ قانون مدنی به قاعده مشهور فقهی «الطَّلاق بید من اخذ بالساق” بر می گردد. قانون مدنی ایران به استثنای برخی مواد، متأثر از فقه اسلامی و عمدتاً مبتنی بر قول مشهور فقهاء امامیه است. در ضمن شروط مندرج در سند ازدواج، حق طلاق مطلق مرد محدود و در مواردی به زن واگذار شد.
  زندگی زناشویی سرشار از فراز و نشیب است که گاهی غیرقابل تحمل می‌شود و اینجاست که طلاق موجب رهایی زوحین از بندی می شود که شاید ادامه آن می توانست صدمات جبران ناپذیری به آنان و فرزندان مشترک شان واردنماید. شاید بتوان، ترس طرفین از جدایی و از دست دادن معشوق را موجب دوام آن نیز دانست.

  0
 47. Avatar

  سلام
  وقت بخیر
  آیا شروط عقد را که قبلا قبول شده را می‌توان بعدا تغییر داد؟ وبه چه طریقی؟
  مانند تقسیم اموال بعد از جدایی…..
  ممنون از شما

  0
 48. علیرضا مرادی

  با درود
  بطور کلی، شرطی که ضمن عقد می شود، تا زمانی که عقد بواسطه اقاله یا فسخ به هم نخورد، معتیر و لازم الوفا است که نکاح هم از امر مستثنی نیست. مشروطه علیه (کسی که شرط به ضرر او صورت گرفته)، بطور یکجانبه حق تغییر شرط را ندارد زیرا این امر به زیان مشروطه (طرفی که شرط به نفع او می باشد) خواهدبود اما مشروط له می تواند از عمل به شرط صرف نظر و آن را اسقاط کند و تنها شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.براین اساس، مشروط علیه نمی توند راساً شرط را تغییر دهد مگر به تراضی طرفین شرط.

  0
 49. Avatar
  حسين محب رضايي

  سلام ،جناب آقاي مرادي. همسر بنده با حضور در دفتر اسناد رسمي ب طي اقرار نامه تعداد ١٠٠ سكه از ١١٠ سكه مهريه را بذل كرده و در مقابل بنده هم طي اقرار نامه ديگري حق طلاق را به ايشان دادم ، حال مدعي است كه او مهريه را هبه كرده و در خواست تامين خواسته ١١٠ مهريه را نموده است كه قاضي محترم قرار تامين ١٠٠ سكه را رد و براي ده سكه قرار تامين صادر نموده است ولي وكيل وي مصرر است كه راي به نفع آنان بايد صادر شود چون بنده بابت ده سكه يک خودرو براي ايشان خريدم، جلسه قسم اتيان را گذاشته اند. نظر شما در اين خصوص چگونه است، لازم به توضيح در صفحه توضيحات سند رسمس ازدواج ابراء ١٠٠ سكه تاكيد شده است.

  0
 50. علیرضا مرادی

  درود بر شما آقای رضایی

  از آنجایی که سئوال شما ناظر به دو عمل حقوقی «هبه» و «ابراء» است که احکام هریک متفاوت می‌باشد، پاسخ نیز در دو فراز بیان می‌شود:

  الف- هبه مهریه

  هبه عقدی است که، علی الاصول به صورت رایگان و غیرمعوض واقع می شود ولی این امکان وجود دارد تا آن را به صورت معوض هم منقعد ساخت. (مواد ۷۹۵ و ۸۰۱ قانون مدنی)

  در صورتی که هبه غیرمعوض باشد، تا زمانی که عین موهوبه (اصل مال هبه شده) باقی است، امکان رجوع برای واهب (هبه کننده) از مالی که هبه کرده وجود دارد مگر این که این هبه مشمول یکی از موارد بیان شده در ماده ۸۰۳ قانون مزبور باشد.

  بنابراین، اگر زوجه مهریه را به زوج هبه کند، تحت شرایطی می تواند از این آن برگردد و مهریه خود را مطالبه کند، مگر این که هبه وی به صورت معوض صورت گرفته باشد. براین اساس، اگر اعطای حق طلاق شما به همسرتان به عنوان عوض هبه ۱۰۰ سکه بوده باشد، ایشان حق رجوع ندارد مشروط به این که بتوانید ارتباط دو اقرارنامه را ثابت کنید.

  ب- ابراء مهریه

  ابراء که نوعی ایقاع (انجام عمل حقوقی یکجانبه) است، برابر ماده ۲۸۹ قانون مدنی، همان صرف نظر کردن طلبکار از حق مطالبه طلب خود است که به موجب بند ۳ ماده ۲۶۴ قانون مدنی، از اسباب سقوط  تعهدات محسوب می شود یعنی مانند آن است که مدیون دین خود را به داین پرداخته  باشد. در نتیجه، طلبکار دیگر حق مطالبه طلب را از مدیون ندارد. بر این مبنا، اگر به نحوی که در سئوال بیان شده، در قسمت توضیحات ابراء همسر شما در یک صد سکه قید شده است، ایشان تحت هیچ شرایطی حق مطالبه آن را از شما ندارد.

  در جلسه دادگاه کافی است که شما بتوانید هر یک از موارد بیان شده را ثابت کنید تا دعوی همسر شما محکوم به بی‌حقی شود.

  0
 51. Avatar

  سلام و احترام خدمت جناب اقاي مرادي

  برادره من حدود ١٢ سال از زندگي مشتركشون ميگذره كه به خاطره مشكلاتي ، نزديك به ٣ سال كه درخواست طلاق دادن اما در كمال تعجب كه هميشه ميگن حق طلاق با مرد هست، الان ٣ ساله برادرم نتونسته از زنش جدا شه!! درحالي كه مهريه خانمش رو كامل پرداخت كرده و رسيد محضري هم دارن، ميخواستم بپرسم هنگام عقد چه اتفاقي در ثبت سند ازدواج افتاده كه حق طلاق از برادرم سلب شده و با اينكه الان باهم زندگي نميكنن( عدم تمكين از جانب خانم) و مهريه هم پرداخت شده، چطور ممكنه كه بازم طلاق انجام نميشه؟؟

  0
 52. علیرضا مرادی

  درود بر شما

  هرچند مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، حق طلاق با مرد است، اما به موجب تبصره الحاقی به این ماده، در مواردی زن نیز حق طلاق دارد. در هریک از این دو مورد، تشریفات قانونی لازم برای طلاق باید رعایت شود که گاهی زمان‌بر خواهد بود، به همین جهت به زوجینی که قصد جدایی دارند، توصیه اکید می شود که بهتر است به صورت توافقی از هم جدا شوند تا در زمان کوتاه تری طلاق صورت گیرد.

  برابر ماده ۱۰۸۲ قانون مزبور، زوجه به مجرد عقد، مالک نصف مهر به طور مستقر و نصف دیگر به طور متزلزل می شود که حق دارد نصف مستقر را بلافاصله از زوج مطالبه کند اما اصولاً این امر صورت نمی گیرد و موکول به طلاق می شود ولی این امر نباید موجب این تصور نادرست شود که پرداخت مهریه تنها همزمان یا بعد از طلاق صورت می گیرد. بنابراین حق مطالبه و پرداخت مهریه ارتباطی با طلاق ندارد.

  به حکم ماده ۹۵۹ قانون مدنی، هیچ کس نمی تواند بطور کلی حق تمتتع  و یا حق استیای حقوق مدنی را از خود سلب کند، زیرا اگر حقوق مدنی را از شخص بگیرند او دچار فوت مدنی شده و تبدیل به شئیی می شود. به همین چهت در خصوص سلب دائم حق طلاق از زوج، اختلاف نظر حقوقی وجود دارد که اساساً چنین شرطی صحیح یا خیر، ولی اکثریت نظر دارند که زوج نمی تواند برای همیشه این حق را از خود سلب کند اما برای مدت موقت میسر است.

  0
 53. Avatar

  خيلي ممنون از توضيحتون، اما ميخوام بدونم الان كه تقريبا ٣سال هست كه برادرم و زنش باهم زندگي نميكنند و عدم تمكين خانم ثابت و به دادگاه ارائه شده، اما خانم راضي به جدايي نميشه ( فقط به خاطر لجبازي و آزار برادرم هست وگرنه واقعا قصد زندگي نداره) ، آقاي مرادي روي اين پرونده دو تا وكيل دارن كار ميكنن الان بعد از ٢سال حكم طلاق رو نميدن! چرا؟ يعني بايد چه چيزي ارائه شه به قاضي كه ايشون حكم طلاق بدن؟ ايا اثبات عدم تمكين و پرداخت كامل مهريه كافي نيست؟ به نظر شما چه چيزي لازمه ؟ برادر من بايد چه كاركنه ؟

  0
 54. علیرضا مرادی

  خواهش می کنم.
  بدون اطلاع از محتویات پرونده، امکان اعلام نظر ماهیتی وجود ندارد اما به عنوان یک قاعده کلی باید گفت، اگر دعوی بطور صحیح طرح شده و دلایل اثباتی لازم هم ارائه شده باشد، دلیل خاصی ندارد که منجر به نتیجه مثبت نشود. ضمن این که صرف دخالت وکیل در پرونده دلیل بر صدور حکم به نفع موکل نیست.

  0
 55. Avatar

  با سلام و احترام
  بنده سوالی در مورد نحوه پرداخت صداق یعنی بند ج دارم. آیا می توان مبلغی را با شرط عندالمطالبه و مبلغ دیگری را با شرط عندالاستطاعه ذکر نمود؟
  یعنی به طور مثال به تعداد ۱۴ سکه تمام بهار آزادی با شرط عندالمطالبه و ۱۰۰ سکه تمام یهار آزادی با شرط عندالاستطاعه در عقدنامه ثبت گردد.
  سوال دیگری در خصوص شرایط ضمن عقد دارم. آیا شرط مالکیت اجناس و املاک خریداری شده هم می تواند جزء شروط ضمن عقد باشد؟
  یعنی املاک یا خودروهایی که در زمان زندگی مشترک خریداری خواهد شد، مطلقا به نام زوجه باشد.
  و آیا شرایط ضمن عقد در عقدنامه ای که به دست زوجین داده می شود، قید خواهد شد؟ یا نیاز به دریافت رونوشت از سند رسمی می باشد؟
  پیشاپیش از پاسخ حضرتعالی بسیار سپاسگزارم.

  0
 56. علیرضا مرادی

  با درود
  پاسخ سئوالات شما به ترتیبی که مطرح کردید به شرح زیر است:
  اول- مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، طرفین عقد نکاح می توانند هر شرطی که خلاف متقضای ذات آن نباشد در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر بنمایند. شروطی که در سند نکاح آمده، شروط پیشنهادی شورای عالی قضایی وقت و قوه قضاییه فعلی است و زوج می تواند با امضاء ذیل هریک، آن ها را پذیرفته و خود را متعهد به اجرای آن کند. عدم امضاء وی نیز به منزله عدم پذیرش و عدم تعهد به شرط امضاء نشده است. شما می توانید در بخش نحوه پرداخت صداق (مهریه) و میزان آن برای عند المطالبه و عند الاستطاعه، با توافق زوجه هر نحو و میزانی که تمایل داشته باشید، درج کنید. همچنین می توانید در بخش سایر شروط، هر شرط دیگری که جزء شروط پیشنهادی نیامده اما می خواهید در عقد نکاح شرط شود را، درج کنید.
  دوم- در بند اول از شروط ضمن عقد نکاح، شرط تنصیف دارایی آمده است که اگر آن را امضاء کنید، شرط به نفع زوجه اعمال صورت می گیرد و شما متعهد به اجرای آن شوید. به نظر می رسد که منعی نداشته باشد تا بخواهید به جای تنصیف دارایی، مالکیت کامل کلیه اموالی که در دوران زناشویی با زوجه بدست می آورید را منتقل کنید.
  سوم- دفترچه ازدواج در دو جلد تنظیم می شود که یک جلد به زوج و جلد دیگر به زوجه داده می شود و در هر دوی آن ها، تمامی شروط مندرج است که زوجین امضاء کرده اند. اصولاً سند تنظیمی سردفتر ازدواج، حاوی مندرجات دفترچه فوق است، که در این صورت نیاز به تهیه رونوشت از سند سردفتر نیست اما اگر متضمن مطالبی اضافه بر آن باشد، تهیه رونوشت مصدق آن توصیه می شود.

  0
 57. Avatar

  عرض سلام و تشکر از پاسخ های کارآمد حضرتعالی
  در فرمایش دوم شما “بند اول از شروط ضمن عقد نکاح” آمده است. بنده از همین نکته سوالی دارم. بندهای دیگر شروط ضمن عقد نکاح چیست؟ آیا تعریف و محدوده ای در این زمینه در قانون اساسی وجود دارد؟
  مگر به غیر از ۷ شرط معروف ضمن عقد (۱-تحصیل، ۲-اشتغال، ۳-محل سکونت، ۴-حق طلاق، ۵-خروج از کشور، ۶-حضانت فرزندان پس از طلاق، ۷-تقسیم مناصفه اموال پس از طلاق) شروط ضمن عقد دیگری در قانون تعریف شده است؟
  البته که تمام شروط ضمن عقد به درخواست و توافق زوجین مطرح شده و هر درخواست معقولی می تواند شرط ضمن عقد تلقی شود، اما بنده به دنبال دانستن تمام شروط معروف و معقولی هستم که در قانون تعریف شده هستند و به دلیل بی اطلاعی از قوانین مصوبه، سوالاتم بسیار است. از این بابت پوزش می طلبم.
  سوال دیگر بنده این است که آیا شروط ضمن عقد حتما در زمان عقد باید مطرح شده و امضا شوند یا پس از عقد هم می تواند مطرح شود؟

  سپاس بیکران

  0
 58. علیرضا مرادی

  با درود و تشکر از قدرشناسی شما
  مقصود از شرط آن است که هر توافقی نسبت به هریک از موضوعات مربوط به نکاح را می توان در ضمن این عقد یا عقد لازم دیگر بیان نمود اما این امر مانع از آن نیست که در بعد از عقد نکاح این توافق انجام پذیرد، در این صورت دیگر شرط ضمن عقد نکاح نامیده نمی شود بلکه یک توافق جدید در خصوص مسائل مربوط به نکاح خواهد بود. قانون اساسی کشور به بیان حقوق بنیادین می پردازد و شروط نباید خلاف آن باشد.
  پیشتر نیز بیان شد که شروط تنها محدود به موارد بیان شده در سند نکاح نیست بلکه آنچه در سند آمده است، موارد پیشنهادی قوه قضاییه است. پس شما می توانید با توجه به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، هر شرطی که خلاف مقضای ذات عقد نکاح نباشد را مورد توافق قرار دهید و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

  0
 59. Avatar

  با سلام و تشكر از اينكه علم و زمانتان را اختصاص دادين به مشاوره و كمك به ما و انشااله خدا اجرش را به شما بدهد
  جناب آقاي مرادي، پيرو سوال قبلي بنده در مورده اينكه برادرم با وجود ارائه اسناد قوي جهت طلاق از همسرش، نزديك به ٢سال هست كه قاضي مربوطه راي به جدايي نميدهد و به صورت بسيار واضح از خانواده خانم دفاع ميكنن، يعني برادرم با ارائه هر مدركي كه دادگاه خواسته بود ازش، قاضي پرونده وقتي ميبينه برادرم اون مدرك را جور كرده و اورده( مثل عدم تمكين، ازمايشات باروري و …) ، براي اينكه دوباره سنگ اندازي كنه، به خانم ميگه بريد شاهد بياريد بر عليه اين اقا!!!حالا بعد از دوسال ما تصميم داريم از اين قاضي شكايت كنيم، من سوالي دارم ، اينكه اگه شكايت ما نتيجه نده تكليف چيه؟ چون مطمئنم ايشون بدتر با برادرم لج ميكنن و اوضاع ممكنه ازين بدتر شه! آيا راهي هست كه قاضي پرونده عوض شه؟ ما بايد چه كاركنيم كه پرونده ما بره دست قاضي ديگه اي؟ كويا ايشون به هيچ چيزي توجه نميكنن و فقط دارن به نفع اون خانم ميرن جلو، شايد بگيد حق با خانم هست، خير جناب، اين خانم دو سه سال هست كه سره خونه زندگيش نيومده و تمكين نكرده، اين خانم فقط قصد اخاذي و اذيت كردن شوهرشو داره ، اي كاش يكي به دادمون برسه ديگه همه خسته شديم ازين وضع

  0
 60. علیرضا مرادی

  با درود و سپاس از قدرشناسی شما
  اگر برادر شما قصد شکایت انتظامی علیه قاضی پرونده را دارد، باید آگاهی داشته باشد که اولاً رسیدگی به شکایت انتظامی در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات زمان بر است. ثانیاً نتیجه شکایت انتظامی تأثیری در پرونده حاضر برادر شما دارد. ثالثاً امکان اخذ پرونده تحت رسیدگی از قاضی پرونده وجود ندارد اما خودش تحت شرایطی که جهات رد نامیده می شود، می تواند از رسیدگی امتناع نماید تا پرونده به شعبه دیگری ارجاع شود. رابعاً در امور حقوقی اصل ممنوعیت قاضی از تحصیل دلیل برای هریک از طرفین دعوی حاکم است. خامساً شکایت انتظامی را موکول به پس از اتمام نتیجه رسیدگی و صدور حکم نهایی کنید تا هم از نتایج منفی احتمالی که بیان کردید، بردار شما دور باشد و هم این که در خاتمه رسیدگی مشخص خواهد شد که آیا حقیقتاً قاضی به حق رأی داده یا خیر. سادساً پیشنهاد می شود که با یکی از وکلای مسلط به دعاوی خانوادگی مشورت کنید.

  0
 61. Avatar

  سلام اگر مرد بخواهد مقداری از مالش را به نام زن بزند ونخواهد بعد از فوت زن ارثی به پدر زن برسد یعنی مال برگردد به خود مرد یا بچه ها چه راه حلی رو پیشنهاد میکنید که پشتوانه ی زن هم باشد در صورت بد در اومدن مرد

  0
 62. علیرضا مرادی

  با درود
  اگر منظور شما از «به نام زدن» همان انتقال مالکیت مال باشد، با توجه به این که مقررات مربوط به ارث در قانون مدنی جزء قواعد آمره محسوب می شود، هیچ مورثی نمی تواند مانع ارث بردن ورثه شود، در نتیجه، زوج نمی تواند مانع ارث بردن پدر زدن خود شود. ضمناً با توجه به این که نوع و مشخصات مال در سئوال مشخص نگردید، امکان ارائه پیشنهاد خاصی میسر نمی‌باشد.

  0
 63. Avatar

  با سلام
  در صورتی که خیانت زن ثابت شود.ایا مهریه به او تعلق میگیرد؟ و حکم جزایی زن چه می باشد؟

  0
 64. علیرضا مرادی

  با درود
  مهریه ارتباطی به جرم خیانت در امانت همسر ندارد، زیرا استحقاق زن نسبت به آن عقد نکاح است و از زمان وقوع این عقد وی مالک مهر می شود و هر وقت که مطالبه کند مرد باید بپردازد.
  مجازات خیانت زن نسبت به شوهر بستگی به نوع رابطه اش با مرد نامحرم دارد. اگر در حدود رابطه نامشروع غیر از زنا باشد، بشرحی است که در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات بیان شده است اما در صورتی که در حد زنا باشد، یکی از حدود موضوع ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی نسبت به وی اجراء می شود.

  0
 65. Avatar

  با سلام و احترام خدمت جنابعالي
  اگر قاضي دادگاه خانواده راي نهايي خود را صادر كند، و ما بخواهيم با اعتراض به راي، تجديدنظر انجام شود، اين پروسه قانوني چقدر زمان ميبرد و اينكه آيا ممكنه در تجديدنظر راي قضات ديگه برخلاف راي صادره باشد؟؟ ايا هر سه تا قاضي تجديد نظر بايد جواب مثبت بدن يا يك نفر كافيه؟؟ روال تجديدنظر چند وقت طول ميكشه؟؟
  راي صادره جهت طلاق بوده كه با درخواست طلاق برادرم مخالفت شده البته با ارائه مستندات كافي كه متاسفانه راي به نفع ايشان صادر نشد، حالا ميخوان اعتراض بزنن كه پرونده براي تجديدنظر، چند ماه طول ميكشه كه هيات تجديدنظر راي خودشونو اعلام كنن
  من در اينترنت خوندم كه حق مسلم طلاق با مرد هست و بدون هيچ دليلي ميتونه از زنش جدا شه، پس چرا برادر من بعد از ٢سال دوندگي نتونسته راي قاضي رو بگيره؟؟ مگه مرد حق طلاق قطعي نداره؟؟ الان خانمش لج كرده راضي به جدايي نيست، قاضي پرونده هم نميدونم چه داستانيه كه با ارائه همه مدارك معتبر لازم، باز به ضرر ما راي نهايي داد، پس ما بايد چه كاركنيم؟؟ چرا به زور ميخوان سنگ بندازن تو زندگي افراد؟ الان چندساله اين زن و شوهر زيره يك سقف نيستن ، عدم تمكين خانم با مدارك ثابت شدن به دادگاه! ولي قاضي باز حكم به جداييشون نميده، وقتي باهم زيره يك سقف زندگي نميكنن و خانم سره خونه زندگيش نمياد ، و فقط دليل عدم جداييش آزار شوهرش هست، چرا قاضي اومده طرف خانم رو گرفته؟ مگه حق طلاق با مرد نيست؟؟
  الان ميخوان از قاضي شكايت كنن، به نظرتون چي ميشه؟ ممكنه نظرشون با قاضي پرونده متفاوت باشه؟؟
  ممنون

  0
 66. علیرضا مرادی

  با درود
  مدت زمان رسیدگی به یک پرونده در دادگاه تجدیدنظر، به عواملی نظیر کامل بودن ترکیب اعضای شعبه، میزان و نوع پرونده های ارجاعی به آن شعبه دارد. در شرایط فعلی، اکثریت شعب با تراکم پرونده‌ها و کمبود قاضی مواجه هستند، به نحوی که ترکیب اعضای کامل آن ها ندرتاً کامل است و غالب شعب با حضور دو عضو تشکیل می شوتد.و اگر میان دو عضو شعبه اختلاف نظر باشد، عضو  سومی هم به آنان اضافه می شود و ملاک، نظر اکثریت است. بنابه دلایل ذکرشده، نمی تواند زمان خاصی را برای مدت رسیدگی به پرونده ذکر نمود.
  اگر دلایل و مستندات اعتراض تجدیدنظرخواهی به نحوی باشد که به ارکان رأی بدوی صادره ایراد وارد کند، مسلماً این رأی نقض می شود.
  در مورد سایر قسمت های سئوال شما از جمله حق طلاق مرد و تأثیر شکایت انتظامی در پرونده دادرسی، با توجه به این که پیش‌تر سئوالات را مطرح و پاسخ‌‌های لازم ارائه شد، می توانید به آن پاسخ‌ها قبلی مراجعه کنید.

  0
 67. Avatar

  باسلام
  ایا میتوان در شروط ضمن عقد همه چیز را توافقی اعلام کرد. مثلا حق طلاق توافقی، حق تحصیل توافقی و … به اصطلاح هیچ کس حق یک طرفه نداشته باشد؟
  ممنون

  0
 68. علیرضا مرادی

  با درود
  هر شرطی، به جز آن شرطی که خلاف مقتضای ذات عقد باشد. برای توضیح بیشتر پاسخ داده شده به سئوال «همیلا» را مطالعه نمایید.

  0
 69. Avatar

  سلام در نمونه عقدنامه ای که گذاشتید شروط جدید وجود نداره اون ها رو باید بنویسند یا اینکه این نمونه ای که گذاشتید قدیمیه؟

  0
 70. Avatar

  با سلام و احترام خدمت جنابعالي

  آيا ممكن است پرونده طلاقي كه به تجديدنظر رفته ، مجددا مورد اعتراض طرف مقابل قرار گيرد و راي مجددا تغيير كند؟؟ در چه مرحله اي پرونده مختومه اعلام ميشود؟

  0
 71. علیرضا مرادی

  با درود
  اگر منظور از سئوال این است که رأی صادره از مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است یا خیر، پاسخ مثبت است. مطابق بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی دادگاه تجدیدنظر در مورد طلاق قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است مگر این که یکی از موارد ذکرشده در ماده ۳۶۹ قانون مزبور وجود داشته‌باشد که در این صورت قطعی خواهدبود. نقض رأی در دیون عالی کشور، بستگی به جهات و موارد فرجامخواهی دارد. علی‌الاصول رأیی که از دیوان عالی کشور صادر شود، قطعی است.

  0
 72. Avatar

  با سلام و احترام

  اگر همسرم بخواد ملك يا ماشين به نام من كنه، به چه صورت ميشه در هنگام به نام زدن ، مشمول قانون “هبه” نشه كه بعدا قابل پس گرفتن باشه؟؟ چون همسرم خودش به من گفته به نامت ميزنم ولي هر زمان بخوام ميتونم ازت پس بگيرم چون هبه به حساب مياد !

  0
 73. علیرضا مرادی

  با درود
  اگر همسر شما اصرار به انتقال مال در قالب عقد هبه داشته باشد، همانطور که در پاسخ به سئوال «حسين محب رضايي» بیان شد، پیشنهاد می شود که هبه را با شرط عوض و به صورت هبه معوض منعقد نمایید. عوض می تواند هر مالی، حتی یک شاخه گل، یک سیر نبابت، مبلغ ۱۰۰۰ ریال وجه نقد و غیره باشد که از سوی شما به همسرتان پرداخت می شود و این امر باید در قرارداد هم ذکر می شود. اگر همسرتان اصراری به نوع عقد ندارد، در قالب عقد صلح هم می تواند به شما منتقل کند.

  0
 74. Avatar

  سلام
  در بند ۱۲ سند ازدواج این مطلب امده است: «زوج همسر دیگری بدون رضايت اختيار كند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننمايد.»
  حال سوالی که پیش می آید این است که اگه زوجه تمکین نکند و حکم الزام به تمکین زوجه صادر شود و به دنبال ان زوج دادخواست ازدواج مجدد بدهد و با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کند، آیا باز هم این حق برای زوجه خواهد بود که استناد به همین بند وکیل در طلاق باشد و خود را مطلقه کند؟

  0
 75. علیرضا مرادی

  با سلام
  اگر با شرایطی که در سئوال بیان شده است، زوج ازدواج مجدد کند، زوجه دیگر نمی تواند به بند ۱۲ از شروط ضمن عقد نکاح استناد کند اما اگر در همین فرض ازدواج مجدد بدون اجازه زوجه باشد، این امر از مصادیق عسر و حرج زوجه موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی محسوب می شود و توجیهی برای طلاق است که البته تشخیص آن بر عهده دادگاه خواهد بود.

  0
 76. Avatar

  با درود به شما استاد بزرگوار،

  آیا دختر و پسری که خواست پیوند همسری دارند، میتوانند بجای “عقدنامه محضر” ، پیوند نامه ای که خودشان درباره سرنوشت زندگی آینده شان گرداوری کرده اند دستینه کنند؟ . بی گمان ، به گونه ای که همه راستا های زندگی در آن هوشمندانه و اندیشمندانه دیدشده باشد.
  باسپاس بی پایان.

  0
 77. علیرضا مرادی

  با سلام
  اگر مقصود از عبارت «به جای عقد نامه محضر» عدم ثبت نکاح در دفتر ازدواج باشد، پاسخ منفی است زیرا ثبت نکاح دائم مطلقاً و نکاح موقت در برخی شرایط در دفتر مزبور الزامی است، به نحوی که عدم ثبت آن جرم و قابل مجازات است. برای اطلاع بیشتر به مواد ۲۱ و ۴۹ قانون حمایت خانواده مراجعه نمایید ولی اگر منظور افزودن شروط مورد توافق دیگری علاوه بر شروط ذکرشده در سند ازدواج باشد، در صورتی که این شروط مغایر مقتضای ذات عقد نباشد به قسمی که در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی آمده است نباشد، فاقد اشکال قانونی است.

  0
 78. Avatar

  سلام جناب مردای
  حقوق زن موقع طلاق شامل چه چیزی های می شود؟

  0
 79. علیرضا مرادی

  با درود
  حقوق زن در هنگام طلاق را می توان به دو دسته تقسیم کرد.
  الف- حقوق مالی: شامل مهریه (مشروط به این که قبلاً وصول نکرده باشد)، نفقه (اعم از گذشته که وصول نشده و آینده تا زمان انقضای مدت طلاق رجعی)، نحله و اجرت المثل ایام زوجیت.
  ضمناً در مدت عده طلاق رجعی هم «حق ارث روجین» تحت شرایطی مطرح می شود.
  ب- حقوق غیرمالی: شامل حضانت فرزند مشترک و حق ملافات با وی.

  0
 80. Avatar

  سلام.میخواستم از حضورتان بپرسم که میشود یک شرط خاص را در عقدنامه ذکر کرد؟

  0
 81. علیرضا مرادی

  با درود
  هرچند در سئوال شما مقصود از شرط خاص مشخص نشده است، اما اگر شرط مورد نظر شما مخالف ذات عقد نکاح نباشد، فاقد اشکال است.
  برای ملاحظه شرح بیش‌تر و چرایی آن به پاسخ هایی که به سئوالات «همیلا» در تاریخ ۲ آبان ۱۳۹۶ و «مهرجو» در مورخ ۱ بهمن ۱۳۹۶ در دیدگاه همین پست داده شد، مراجعه کنید.

  0
 82. Avatar

  با سلام و احترام
  جناب آقای مرادی به خاطر اطلاعات دقیق و خوبی که در اختیار جوانان قرار دادید از شما سپاسگزارم.
  من در حال حاضر در مرحله قبل از عقد هستم و با شریک زندگیم به توافق رسیدیم که به جای مهریه شروط ضمن عقد قرار بدیم اما نتونستم دفترخانه ازدواج پیدا کنم که این شروط رو ثبت کنن، یعنی اکثرا نمیخوان ثبت کنن. می خواستم از شما خواهش کنم که در صورت امکان اگر دفتر خانه ای را میشناسید معرفی کنید.
  از شما بسیار سپاسگزارم.

  0
 83. علیرضا مرادی

  با درود و تشکر از حسن نظر شما
  سئوال شما در بردارنده نکات مهمی است که بحث مفصلی را نیاز دارد اما در حد پاسخ به یک نظر باید گفت:
  اول- هرچند تعیین مهر در عقد نکاح دائم برخلاف ازدواج موقت از شرایط اساسی صحت آن نیست اما اصل تعلق مهر به زن، حکم قانونی بودن و طرفین نمی توانند خلاف آن شرط کنند مانند این که آنان توافق کنند مهریه در نکاح دائم نباشد. چنین شرطی باطل است.
  دوم- در ارتباط با شرط عدم تعیین مهر، باید مشخص شود که این شرط ناظر به مهر المسی است یا مهر المثل، زیرا شرط اول صحیح ولی شرط دوم باطل است اما در این که آیا شرط باطل، موجب بطلان عقد نکاح هم است یا خیر، اتفاق میان حقوقدانان وجود ندارد ولی غالب آنان عقیده دارند که با توجه به بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی تنها شرط باطل بوده اما نکاح صحیح است. به همین دلیل است که به حکم ماده ۱۰۸۷ قانون مزبور، در صورت وقوع نزدیکی بین زوجین قبل از تعیین مهر، زن مستحق مهرالمثل است و هر شرطی خلاف آن باطل است.
  سوم- به نظر می رسد که علت عدم ثبت نکاح شما از سوی دفاتر رسمی ازدواج به شرط باطل موضوع توافق در مهریه برمی گردد، مشروط بر این که دیگر شرایطی ضمن عقد شما، خلاف مقتضای ذات عقد نکاح یا حکم قانونی در مواد ۱۱۵۷-۱۰۳۵ قانوی مدنی نباشد.
  چهارم- شرط ذکر مهریه ناچیز در نکاح که متأثر از احساسات مقطعی است، بدور از هرگونه آینده نگری بوده و هیچ تضمینی برای هیچ زوجینی در این که در آینده روابط آنان دچار تلاطم نشود، وجود ندارد به نحوی که حتی بزرگان و متخصصانی متشخص هم از آن مصون نبوده‌اند. توصیه اکید ما تعیین مهریه متعارف و معقول در عقد است. متأسفانه ما دفتر ازدواج خاصی را سراغ نداریم که خواسته شما را اجابت نمایند.
  با آروزی زندگی سرشار از شادی و سلامتی برای شما و همسرتان

  0
 84. Avatar

  با سلام و احترام خدمت جنابعالي

  در خصوص درخواست طلاقي كه اعتراض كرديم كه بره براي تجديدنظر، الان در مرحله تبادل لوايح هست اما طرف مقابل بنده (همسرم)، براي وقت كشي و كش دادن، از ارائه لايحه خودداري كرده،
  سوالم اينه كه تا چه مدت زماني طرف مقابل ميتونه لايحه ارائه نكنه؟؟؟
  و اگر لايحه ارائه نكنه ، راي به نفع من صادر ميشه يا همچنان پرونده باز ميمونه تا ايشون هم لايحه رو ارائه كنه؟؟؟؟ تا چه مدت زمان ميتونه پرونده باز بمونه؟؟

  باتشكر از شما

  0
 85. علیرضا مرادی

  با درود
  بعد از تجدیدنظرخواهی یکی از طرفین و تکمیل بودن دادخواست و ضمائم آن، یک نسخه از آن برای تجدیدنظرخوانده ارسال می‌شود که به «تبادل لوایح» معروف است. با توجه به ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مهلت پاسخگویی تجدیدنظرخوانده، ده روز از تاریخ ابلاغ دادخواست مزیور به وی است. بعد از انقضاء این مدت اعم از این که پاسخی از طرفی او به دفتر دادگاه بدوی رسیده و یا نرسیده باشد، مدیر دفتر این دادگاه باید پرونده را برای رسیدگی به مرجع تجدیدنظر ارسال کند. این امر، فی نفسه دلیلی بر حقانیت یا عدم ذیحقی تجدیدنظرخواه نیست.

  0
 86. Avatar

  خداییش الان ازدواج به صرفه نیست، همش دردسره، خصوصاً برای پسر.
  منتهی، برای همه زوجا دعای خیر می کنم، چون سند و امضا کردن و تمام.

  0
 87. علیرضا مرادی

  با درود و سپاس از نظر شما
  دیدگاه ناصواب برخی خانواده‌ها و دختران دم‌بخت در این که افزایش مهریه ابزاری برای حفظ و صیانت از زندگی مشترک است که نتیجه قهری آن بالا رفتن تعداد سکه‌های مهریه حتی به تاریخ تولد فرد می‌شود و افزایش نجومی قیمت سکه‌ها و لحاظ چسبندگی آن در ایران، موجب می‌شود تا ازدواج در عصر حاضر، نیازمند دریا دلی باشد که در گذشته نبود.
  با این وجود، با شما، همداستان شده و برای همه کسانی که با شجاعت در راه تشکیل زندگی مشترک گام بر می‌دارند، آروزی خوشبختی و سعادت می‌کنم.

  0
 88. Avatar

  اگر زوجی با هم به این نتیجه برسند که نمی توانند زندگی مشترک را ادامه دهند، و اقدام به طلاق کنند، آیا این مشمول بند الف (که در صورت درخواست طلاق از طرف زوج است) می شود؟
  آیا همیشه در خواست طلاق باید فقط از سمت یکی از طرفین باشد؟

  0
 89. علیرضا مرادی

  با درود
  طلاق توافقی که در واقع درخواست طلاق از جانب هر دو زوجین است، مشمول شرط تنصیف دارایی موضوع بند الف شروط ضمن عقد نکاح نیست، زیرا مطابق این بند، از جمله شرایط تحقق شرط آن است که طلاق باید منحصراً به درخواست زوج باشد.

  0
 90. Avatar

  با سلام و احترام خدمت جناب آقاي مرادي
  جواب راي تجديدنظر دادگاه خانواده در مورد درخواست طلاق برادرم آمد كه متاسفانه منفي و بر عليه ايشان بود و با درخواست طلاق موافقت نشد. درخواست طلاق برادرم تا مرحله دادگاه تجديدنظر رد شد و زن ايشان درحالي كه مهريه خود را كامل دريافت كرده (طبق سند قانوني محضري) به دروغ به دادگاه گفته كه مهريه اش را بخشيده است، متاسفانه دادگاه تجديدنظر بدون توجه به لايحه برادرم و بدون مطالعه پرونده، به سرعت راي دادگاه بدوي را تاييد و با طلاق برادرم مخالفت شد.يعني حتي پرونده را باز نكردند و همينطوري راي بدوي را تاييد كردن، چون اگر لايحه برادرم را خوانده بودند، اسناد رسمي محضري پرداخت مهريه را ميديدند و پرونده را به همين راحتي تاييد نميكردند
  حال با اين دروغ واضح اين خانم، آيا در مرحله فرجام خواهي ، ديوان به خاطر اين تناقض قانوني، پرونده را براي رسيدگي مجدد به تجديدنظر ارجاع ميدهد؟؟ آيا ممكن است راي تغيير كند و حكم طلاق صادر شود؟ چه مدت زمان طول ميكشه تا جواب فرجام خواهي صادر شود؟؟
  جالبه كه بعد از اين همه زمان، با اينكه حق طلاق با مرد هست ، ولي در نهايت يه مرد نميتونه طلاق بگيره!!!!! واقعا خيلي عجيبه!!! يعني ميخوان به زور مردمو وادار به زندگي بدي كه ازش ناراضي ان كنن؟؟ وقتي برادره من چند ساله با خانمش زيره يه سقف نيستن و نميبينن همديگرو، چه لزومي داره كه حكم طلاق و صادر نميكنن.
  سوالم اينه كه:
  ١) آيا الان بعد از تجديدنظر، ديگه رونده مختومه شد؟ يا باز جاي اعتراض هست؟
  ٢) آيا دوباره از اول بايد پروسه درخواست طلاق شروع كنيم و همه چي از اول شروع ميشه؟؟ ؟
  ٣) به نظر شما چون نتيجه دادگاه خانواده يك بار برعليه ما شده، براي اقدام دوباره تو اين راه ما نتيجه اي ميگيريم يا كلا بيهوده است؟؟

  0
 91. علیرضا مرادی

  با درود
  از آنجایی که نسبت به علت و دلایل درخواست طلاق برادرتان و نیز دلایل رد درخواست از سوی دادگاه بی اطلع بوده، امکان اعلام نظر در ماهیت پرونده و صحت و سقم احکام صادره مسیر نیست.

  هر چند در صورت صدور حکم به طلاق، مهریه زوجه از جمله حقوق مالی زوجه است که باید تکلیف آن روشن شود، ولی دریافت یا عدم دریافت آن ارتباطی به پذیرش یا رد درخواست طلاق برادر شما ندارد، چرا که زوجه به مجرد عقد نکاح حق مطالبه پیدا کرده و هر زمان می تواند آن را درخواست کند.

  حق مطلق مرد در طلاق با اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، محدود به شرایط مقرر در قانون شد. مطالعه ماده اصلاحی و سابق به نحو آشکار مؤید این امر است که پیشنهاد می شود حتماً آن را مطالعه و مقایسه کنید تا به دیدگاه اشتباه برخی که هنوز مدعی اند مرد به مانند گذشته دارای حق طلاق مطلق است! پی ببرید.

  مطابق بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۹۷ این قانون، حکم راجع به طلاق صادره از دادگاه تجدیدنظر قابل اعتراض فرجامی در دیوان عالی کشور است. مهلت اعتراض ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی دادگاه فوق است.

  شعب دیوان عالی کشور متشکل از هیأتی از عالی رتبه ترین قضات کشور بوده که رسیدگی آنان با دقت نظر بیش‌تر صورت می گیرد. اگر دلایل و مستندات برادر شما متقن باشد، حتماً به ترتیب اثر داده و ممکن است منجر نقض رأی شود. اگر نقض به علت نقص تحقیقات باشد، پرونده به همان شعبه صادرکننده حکم والا به شعبه همعرض آن ارجاع می گردد. قبل از تنظیم درخواست حتماً مواد ۳۳۶ الی ۴۱۲ قانون فوق در باب فرجامخاهی را با دقت مطالعه کرده تا از حقوق و تکالیف فرجامخواه، تشریفات و نحوه رسیدگی در دیوان عالی کشور آگاهی یابید.

  0
 92. Avatar

  سلام
  ببخشید منظور از عقد رسمی چیه؟
  میشه با فردی که در شرف طلاق هست ولی هنوز اسم همسرش در شناسنامه اش هست عقد رسمی کرد؟

  0
 93. علیرضا مرادی

  با درود
  عقد رسمی ازدواج، به عقدی گفته می شود که وقوع آن در دفاتر مخصوص در یکی از دفاتر رسمی ثبت ازدواج به ثبت رسیده باشد.
  امکان ازدواج دائم و یا موقت مردی که دارای همسر دائمی است، اعم از این که در شرف طلاق از وی باشد یا خیر، با هر زنی که خالی از موانع نکاح باشد، وجود دارد، اما در صورتی که ازدواج وی بدون اجازه همسر اول باشد، این همسر حق اعمال وکالت در طلاق را خواهد داشت. همچنین اگر نکاح از نوع دائم و یا موقتی که مشمول موارد اجباری ثبت در ماده۲۱ قانون حمایت خانواده باشد و به ثبت رسمی نرسد، عدم ثبت آن مطابق ماده ۴۹ قانون مزبور برای مرد جرم و قابل مجازات است.

  0

 94. Avatar

  ممنون بابت پاسخ سریع و کامل

  0
 95. علیرضا مرادی

  سپاس از قدرشناسی شما

  0
 96. Avatar

  با سلام و خسته نباشید.
  اگر این شروط موقع عقد در عقدنامه ذکر بشن کافیه برای انجامشون؟یا باید دوباره سند محضری دیگه ای هم توی دفترخونه نوشته بشه؟
  یه سوال دیگه
  نامزدم میگه به جای مهریه مینویسم که بعد از ازدواج هرچی به دست اوردم نصفش مال تو…ایا همچین چیزی رو میشه اضافه کرد و اگه اضافه بشه واقعا به عمل میرسه؟
  درسته که این حرفها زیبا نیست اما با شرایط کشورمون و خانمها شاید منطقی باشه که از الان به این مسایل فکر کرد که مرد بعد نره دنبال زندگیش و زن به چه کنم چه کنم بیفته…
  ممنون میشم اگر جواب بدین

  0
 97. علیرضا مرادی

  با درود
  پاسخ سئوالات شما به شرح زیر است:
  ۱- پاسخ مثبت است، مشخصات سند رسمی نیز در دفترچه سند نکاحیه درج می شود.
  ۲- مطابق قانون مدنی، مهر باید معین و معلوم باشد. به نظر می رسد شرط پیشنهادی در سئوال، مجهول باشد زیرا مشخص نیست زوج بعد از ازدواج، چه چیزی را به چه میزان بدست خواهد آورد تا نصف آن ملک زوجه شود.
  ۳- کسب اطلاعات حقوقی لازم در خصوص حقوق و تکالیف زوجین، خاصه حقوق مالی زوجه نه تنها مورد سرزنش نیست بلکه بسیار منقطی نیز می‌باشد.

  0
 98. Avatar
  طراحی سایت کرج

  سایت خوبی دارید امیدوارم که موفق باشید

  0
 99. Avatar

  با سلام و سپاس از حسن نظر شما.

  0
 100. Full:.Prof,Dr.Mohammad Shakibi Nejad
  Full:.Prof,Dr.Mohammad Shakibi Nejad

  بنام خدا
  جناب آقای علیرضا مرادی عزیز، همکار و دوست ارجمند
  ضمن عرض خدا قوت و سعیکم عندالله
  دو نکته هست که صراحتاً بشرح آتی بیان می‌گردد:
  ۱-بهتر بود برای کلیه شروط ضمن عقد بصورت شماره گذاری مواد قانون مدنی و عنداللزوم خانواده را به صورت Foot note برای دوستان می گذاشتید.
  ۲-دوست من ..!
  اگر بانوان اینقدر با شروط تغلیظ شده ضمن عقد و خریدهای آنچنانی و ریخت پاش خود را لانسه و با صداق و اجرت المثل خود را Cover می کنند بفرمایید آقایان بنده خدا چگالی شخصیتشان کجاست؟
  لطفا شروط ضمن عقد بانوان را تعدیل و محدود‌تر کنید یا برای آقایان هم با استناد از آیه شریفه *فلاتتبعوا الهوی ان تعدلوا* شروط ضمن عقد بگذارید … معنا ندارد که آنقدر شروط باز و بسیط شروط را کشیده کنید که فرد هر تعداد هر مقدار هر کجا به هر میزان و به همان مأخذ کمیت و کیفیتی که بود می تواند که این خود نقض غرض و انکار استفهام منطوق لسان نافیه نصوص صریح کلیه محشای قوانین مدنی و خانواده است.
  با کمی تامل و تدبیر بایدب جای هشت میخ بر نعل زدن راهکاری جست که مرد متواری و سرب بیابان خدا نگذارد و حال اگر گذاشت المفلس فی امان الله شد این شرط و شروط جزء دستور بنده شما و دوستان که پس از یک الی سه سال پس از مفقودالاثرشدن شخص ولو باسه بار آگهی در جراید کثیرالانتشار مقبول و معروف باشد کدام زندان و تادیب می تواند سد و به قول لاتین زبانان کنکور برای ازهم‌نپاشیدن زندگی باشد. با توسل و الهام از همان قانون که مدیریت خانواده بر عهده مرد است و مع‌الاسف با توجه به تورم و آسیب‌های اقتصادی و فرهنگی و نابهنجاری‌های اجتماعی به کدامین قواعد و محشای قوانین و اصول و فروع قواعد فقهیه و اخلاقی و عرفی با دست انداخت…؟!
  بنده بیشتر از ۲ سال در *(محاکم مدنی خاص ویژه خانواده شاهد به عنوان ریاست محاکم)* خدمت کردم، آنقدر موضوعات پیچیده هست که باید یک مستشار روانشناس اجتماعی یک رواشناس بالینی مرضی یک مددکار اجتماعی در کنار مستشاران باشند و چندین جلسه پرسش و توضیحات بخواهند تا خروجی لااقل این پروندها کم شود … نه آنکه سریع از یکماه تا پنجاه سال زندگی به محض بذل و بخشش و قبل از آزار و اذیت همدیگر و هیمه چوب برآتش نهادن خانواده ها و وکالت دادن بوکلاء دادگستری خودشان را رها و دیگری را زخم بزنند و بروند در اینستاگرم با چند موضوع و شعر و نوشتن فالورز جمع و دیگران قربان صدقه اش بروند…این شد … زندگی و نوع تحصیل اموال… معیین نیست ما از کجا وام میگیرم… اگرهم بفرستید نزد مددکاران دو تا ده جلسه Là Fôrmmalitè هست و لاغیر.
  بیاید همفکری و شروط ضمن عقد هم بجای این چنین تغلیظ کردن که بعد از ازدواج ولو لاکچری و ریخت‌و‌پاش که فکر میکنم مردم ولو دوستداران افراد معروف و سلبریتی‌ها هم تمایل ندارند… و باعث کینه و انتقام شود باعث شرط اول عشق هست بشود.

  1+
 101. علیرضا مرادی

  جناب آقای دکتر شکیبی نژاد گرامی
  با درود و سپاس از دیدگاه‌های ارزشمند شما
  در پیوند با نقد نخست ان شاء الله در بازنگری آتی پست اقدام خواهدشد و راجع به فرازهای دیگر نقد؛ همچنانکه مستحضرید، شروط ضمن عقد نکاح در زمان قبل از اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که مطلق حق طلاق در اختیار شوهر بود، از سوی شورای عالی قضایی وقت در جهت حمایت از حقوق زن در سندهای نکاحیه گنجانده شد.
  به اتکاء تجربیاتی دوران دادرسی در دادگاه های عمومی که به دعاوی خانوادگی نیز رسیدگی می نمودم و مشاهده واقعیت های عینی در جامعه مؤید آن است که تشوبق و تبلیغ بیش از حد تعیین سکه به عنوان مصداق اصلی مهریه آن هم به تعداد سال تولد و … از یک سو و اجرای مهریه و شروط ضمن عقد نکاح از سوی همسران در اثر خلجان احساسات معلول درگیری های معمول زوجین و تحریک اطرافیان سبب بروز مشکلاتی از جمله زندانی شدن شوهران شد که وجود این شروط را ناعادالانه می نمایاند به ویژه آن که در این خصوص نیز قبل از این که فرهنگ استفاده زوجه از شروط ضمن عقد نکاح به وی تعلیم داده شود، شروط در اختیارش قرار می گیرد که استفاده توصیف شده و بعضاً سوءاستفاده از آن ها باعث بروز مشکلاتی در جامعه می شود.
  بنده نیز با شما هم نظرم و آماده همکاری که مسائل زندگی خانوادگی بسیار بغرنج بوده که نیازمند تحلیل کارشناسان روان‌شناس، آسیب شناس اجتماعی و … است که لازم می آید با توجه به تجربیات حاصل از اجرای شروط در چند دهه و لحاظ تحولات صورت گرفته در جامعه، خصوصاً‌ در سنوات اخیر این شروط مورد بازنگری قرار گرفته و بروزرسانی شود.
  مانا باشید

  0
 102. Full:.Prof,Dr.Mommad Shakibi Nejad
  Full:.Prof,Dr.Mommad Shakibi Nejad

  جناب مرادی عزیزم
  با سپاس از زحمات و علم و درک و احترام به تجربیات والای جنابعالی
  خوشحالم که به یک نقطه اتصال رسیدیم اما حتما این را هم قبول دارید با اندک اندوخته تجربه قضایی و علمم گرچه از جنابعالی اقل بر اقل‌تر
  منطور تمام موضوع نقض تجربیات و علم وسیع حضرتعالی نبود بلکه گرفتاری از همین جملات است که باعث می شود به محض آنکه شوهر بر گرفتاری خصوصاً در حال حاضر مشکلات اقتصادی برخورد کردند با چنین شروطی ضم به ضم بر ذمه شوهر نه تنها کلیه موارد را براحتی بر له خود و بر علیه شوهر عرض اندام می کند بلکه دور از دسترس وکالت در حق توکیل به راحتی او را بیچاره‌تر از سابق می‌نماید خصوصاً در صنوف وکلا و قضات که بسیار زیاد چنین آسیب‌هایی اجتماعی بدون یادگیری فنون کابردی روش‌های زندگی بعد از ازدواج.
  مثال از فرمایش جنابعالی و منظور از بسیط و هشت میخ کردن بدتر و بهتر نخواهدکرد.
  تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌سازد…..قسم علی هذا… چقدر بالا و پرداده ایم.
  این موضوع فلسفه حادث در قدیم است. همانی که اشاه نمودید فلان هزار سکه که اکنون ۵الی ۱۲ سکه هم بسیاری استطاعت پرداخت ندارند.
  حال حاضران دیگر شرط بگذارید پس تکلیف زندگی تشکیل شده وقتی به کرات برود و ماه به ماه بیاید به محض اعتراض کل ماحصل اصل و فرع شروط را تحویل تقدیم محکمه مدنی خاص می نماید. مگر می خواهیم بصورت معاطات و عقود معینه لازم کار را بر رسوایی یک سویه بکشانیم یا برای فرد مانند بزهکار ادعانامه تغلیظ شده با اشد مجازات اصدار و برای تمیم و تمکیلش نقره داغش کنیم؟
  بیشترین جدایی ها برای بانوان ۱۰۰% از همین شروط استفاده کرده‌اند و نظم اجتماع به نحوی به هم و شهرآشوب درست کرده اند افراد به خدای احد واحد قبل از هر عمل می روند خطوط فقر و سپرده های خود می سنجند و قبل از عشق و علاقه نقش عاشقان سینه چاک ایفا و بعد از اینکه کار به پاشوره خوردند اگر خود را مخفی نماید مسدود الحساب و ممنموع الخروجی و المعامله شروط هم بکار نخواهند آمد که فرع براصل است.
  دکترین اینجانب این است : هدف مقنن غرض ورزی نیست بلکه تشکیل و تبین زیبای یک زندگی بوده حال با همه کم و کاستی آن بوده و نگاه کنید به این ترفند قضایی چه آنارشیتی ایجادشده و بحث ازدواج سفید که در این محمل نمیگنجد والا بنده نقض فرمایشات ذیقیمت تجربیات و علم حضرتعالی را نخواهم کرد.
  به هرحال جنابعالی پرونده هایی ملاحظه و دادرسی و آرا محکم اصدارکرده‌اید که جای هیچ سخنی نمی گدارد.
  با سپاس

  0
 103. علیرضا مرادی

  جناب آقای دکتر شکیبی نژاد
  با درود
  ضمن ستایش از تواضع و فروتنی آن مقام عالی و نظرات ارزشمند ابرازی، حقا که بدرستی به موضوع اشارت فرمودید.
  متأسفانه مشکلاتی از مصادیق بیان شده موجب از هم پاشیدن شماری از زندگی مشترک و ازدواج سفید گردید.
  بر حقوقدانان اندیشمند و صاحب‌نظر فرض است که با تشریح بیش‌تر معایب شروط ضمن عقد و خاصه کیفیت اجرای ناصواب آن در سنوات اخیر، مقننن را به سمت بازنگردی و اصلاح آن رهنمون نموده تا شاهد بهبود زندگی مشترک در جامعه باشیم.
  با تشکر

  0

پاسخی بگذارید