قانون مدنی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی

قضاوت آنلاینقانون مدنی ایران در سه ادوار قانونگذاری ۶، ۹ و ۱۰ در قبل از انقلاب وضع شد، به این معنا که ماده ۱ الی ماده ۹۵۵ (صفحات ۲۱۵ – ۱۰۰ مجموعه دوره نهم) در دوره ششم قانونگذاری به موجب ماده واحده مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ (صفحه ۱۱۷ مجموعه دوره ششم) اجازه اجراء داده شد، ماده ۹۵۶ الی ماده ۱۲۰۶ در سال های ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ در دوره نهم قانونگذاری و ماده ۱۲۰۷ الی ماده ۱۳۳۵ در دوره دهم قانونگذاری تصویب شد. همچنین بعد از انقلاب این قانون در تاریخ‌های ۱۳۴۸/۸/۲۹ (اصلاحی)، 1361/10/8 (اصلاحی آزمایشی)، ۱۳۷۰/۸/۱۴ و ۱۳۸۱ و  1382/9/8 (مجمع تشخص مصلحت نظام) نیز اصلاحات و الحاقاتی در برخی از مواد آن صورت گرفت و حتی بعضی از مواد آن نسخ شد که تماماً در متن حاضر لحاظ شد و مواد سابق هم به صورت زیرنویس آورده شد.

قانون مدنی مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی

مقدمه

در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده ۱ ( اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

زیرنویس:

ماده ۱ (اصلاحی آزمایشی ۱۳۶۱/۱۰/۸)- مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف  5 روز آنرا امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف‌است ظرف مدت ۴۸ ساعت آنرا منتشر نماید.

ماده ۱ (مصوب ۱۱۳۰۷)- قوانین باید در ظرف سه روز از تاریخ توشیح به صحه ملوکانه منتشر شود.

تبصره (الحاقی ۱۳۹۷۰/۸/۱۴)- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

زیرنویس:

‌تبصره (الحاقی آزمایشی ۱۳۶۱/۱۰/۸)- – در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای‌مدت مذکور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نماید.

ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۴۸/۸/۲۹)- قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

زیرنویس:
ماده ۲ (مصوب ۱۳۱۳)– قوانین در تهران ۱۰ روز پس از انتشار و در ولایات بعد از انقضاء مدت مزبور به اضافه یک روز برای هر شش فرسخ تا تهران لازم الاجراء است مگر اینکه خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر کرده باشد.

ماده ۳ – انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به‌عمل آید.

4.3/5 = (6 امتیاز)

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=11738


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت