خانه >> سایت ها >> سایت های حقوقی برگزیده

سایت های حقوقی برگزیده

وب سایت زندان ها،اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

وب سایت زندان های کشور

قضاوت آنلاین:سازمان زندان ها و اقدامات تـأمینی و تربیتی کشور و ادارات کل استانهای کشور دارای وب سایت مستقل بوده که اخبار مربوط به حوزه خود را پوشش تحت قرار می دهند.

توضیحات بیشتر »

وب سایت قوانین کشور آلمان

وب سايت ها و بلاگ هاي حقوقی

قضاوت آنلاین:مجموعه ای از مهمترین قوانین ماهوی و شکلی کشور آلمان از جمله اساسی، مدنی، تجاری، بانکی، محیط زیست، مالکیت فکری، داوری، آیین دادرسی مدنی، جزایی و غیره

توضیحات بیشتر »

وب سایت نشریات حقوقی

وب سايت ها و بلاگ هاي حقوقی

قضاوت آنلاین:دسترسی به وب سایت های مرتبط حقوق نشريات حقوقي نیازمند جستجوی موردی هریک از آنها است اما در قضاوت آنلاین همه آنها را به همراه شرح هریک در یک صفحه گردآوری گردید.

توضیحات بیشتر »

وب سایت حقوق محیط زیست

وب سايت ها و بلاگ هاي حقوقی

قضاوت آنلاین:دسترسی به وب سایت های مرتبط حقوق محیط زیست نیازمند جستجوی موردی هریک از آنها است اما در قضاوت آنلاین همه آنها را به همراه شرح هریک در یک صفحه گردآوری گردید.

توضیحات بیشتر »

وب سایت دادگستری های کل استان ها و دادسراهای عمومی و انقلاب کشور

وب سايت ها و بلاگ هاي حقوقی

دسترسی به وب سایت های مرتبط ادارات کل دادگستری های استان ها و دادسراهای هریک از آن ها نیازمند جستجوی موردی هریک از آنها است اما در قضاوت آنلاین همه آنها را به همراه شرح هریک در یک صفحه گردآوری گردید.

توضیحات بیشتر »

وب سایت قوه قضاییه و نهادهای وابسته به آن

وب سايت ها و بلاگ هاي حقوقی

دسترسی به وب سایت های مرتبط قوه قضاییه نیازمند جستجوی موردی هریک از آنها است اما در قضاوت آنلاین همه آنها را به همراه شرح هریک در یک صفحه گردآوری گردید.

توضیحات بیشتر »

وب سایت نظریات حقوقی و نشست های قضایی

وب سايت ها و بلاگ هاي حقوقی

دسترسی به وب سایت های انتشار نظریات اداره حقوقی و نشست های قضایی مستلزم صرف زمان است اما ما در قضاوت آنلاین آنها به همراه شرح هریک در یک صفحه گردآوری کردیم.

توضیحات بیشتر »

وب سایت قوانین و مقررات کشورهای ایران و جهان

وب سايت ها و بلاگ هاي حقوقی

دسترسی به وب سایت های مرتبط با قوانین و مقررات کشورها مستلزم صرف وقت زیادی است اما در قضاوت آنلاین مفیدترین آنها به همراه شرح هریک در یک صفحه گردآوری گردید.

توضیحات بیشتر »