دکتر علی نجفی توانا
دکتر علی نجفی توانا

دکتر علی نجفی توانا

بیوگرافی دکتر علی نجفی توانا استاد حقوق جزا و جرم شناسی و وکیل دادگستری

دكتر علی نجفی توانا، در سال ۱۳۳۲ (ش.) در الموت قزوین به دنیا آمد.

دوره ابتدایی را در تنكابن و دوره متوسطه را در مدرسه حافظیه همین شهر با رتبه اول و شاگرد ممتازی به پایان رساند (۱۳۵۰ ش.).

در سال ۱۳۵۱ (ش.) وارد دانشكده حقوق دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۵۴ (ش.) لیسانس قضایی گرفت.

نجفی در سال ۱۳۵۸ (ش.) به فرانسه رفت و در دانشكده حقوق و علوم انسانی دانشگاه تولوز، دوره های تكمیلی در رشته جرم شناسی و علوم جنایی را به اتمام رساند و سرانجام با ارائه پایان نامه «جرائم اطفال و نوجوانان» موفق به دریافت دكترای حقوق شد.

دکتر نجفی پس از بازگشت به ایران، به كادر هیئت علمی دانشكده علوم قضایی وزارت دادگستری پیوست. در كنار این فعالیت، به عنوان مشاور حقوقی هواپیمایی و كارشناس بین المللی حمل و نقل هوایی، مشغول به خدمت شد.

از اواسط ۱۳۶۰ (ش.) به عضویت هیئت علمی دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مركز درآمد و تا حال حاضر به تدریس حقوق جزای عمومی و اختصاصی و جرم شناسی در این دانشكده و همچنین دانشگاه پلیس ، دانشكده هواپیمایی و دانشگاه علامه طباطبایی مشغول‌اند.

آثار و تألیفات

دکتر علی نجفی توانا دارای آثار تالیفی و تحقیقی متعددی است که اهم آن به شرح زیر می باشد:

الف- کتب

حقوق جزای عمومی(تحلیلی-انتقادی-تطبیقی)، آبان ۱۳۹۳، نشر جنگل

نابهنجاری و بزهکاری اطفال و نوجوانان: از دیدگاه جرم شناسی، مقررات داخلی و اسناد بین المللی، خرداد ۱۳۹۸، نشر میزان

مجموعه مقالات پیرامون سیاست جنایی، سال ۱۳۹۶، انتشارات مجد

ب- مقالات

سن مسؤولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی، نجفی توانا، علی؛ مجله: مدرس علوم انسانی » بهار ۱۳۸۴ – شماره ۴۱ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۲۶ صفحه – از ۱۱۱ تا ۱۳۶)

استنطاق متهم در پرتو اصول حقوقی و علمی، نجفی توانا، علی؛ مجله: کانون وکلا » بهار و تابستان ۱۳۸۴ – شماره ۱۸۸ و ۱۸۹ ‏(۱۲ صفحه – از ۴۴ تا ۵۵)

مسؤولیت کیفری اطفال در ایران، در تطبیق با مصوبات هفدهمین کنگره بین المللی حقوق جزا «۱۲-۱۹ سپتامبر ۲۰۰۴ – پکن، گزارشگر : نجفی توانا، علی؛ مجله: کانون وکلا » پاييز و زمستان ۱۳۸۳ – شماره ۱۸۶ و ۱۸۷ ‏(۱۴ صفحه – از ۱۱۶ تا ۱۲۹)

مرور زمان دادرسی، نجفی توانا، علی؛ مجله: کانون وکلا » بهار و تابستان ۱۳۸۲ – شماره ۱۸۰ و ۱۸۱ ‏(۱۳ صفحه – از ۲۰۲ تا ۲۱۴)

تورم، بیکاری و فقر زمینه ساز افزایش جرائم مالی، مصاحبه شونده : نجفی توانا، علی؛ مصاحبه کننده : ولی، فرهاد؛ مجله: اصلاح و تربیت » آذر ۱۳۸۱ – شماره ۹ ‏(۴ صفحه – از ۳ تا ۶)   

دفاع از حق دفاع، نجفی توانا، علی؛ مجله: کانون وکلا » بهار و تابستان ۱۳۸۵ – شماره ۱۹۲ و ۱۹۳ ‏(۱۸ صفحه – از ۵۱ تا ۶۸)

تعارض و خلأ در مقوله شروع به جرم، نجفی توانا، علی؛ مجله: کانون وکلا » زمستان ۱۳۸۰ – شماره ۱۷۵ ‏(۱۴ صفحه – از ۱۲۵ تا ۱۳۸)

تخریب اموال عمومی ورزشگاه ها، سامی، نریمان؛ نجفی توانا، علی؛ مطالعات حقوق » بهار ۱۳۹۷ – شماره ۲۰ ‏(۲۰ صفحه – از ۱۹۱ تا ۲۱۰)

بررسی حقوقی مبحث زندان، نجفی توانا، علی؛ مجله: اصلاح و تربیت » دوره قدیم، اردیبهشت ۱۳۷۵ – شماره ۱۶ ‏(۴ صفحه – از ۸ تا ۱۱)

«شلاق؛ در پرتو اندیشه های کیفری»، نجفی توانا، علی؛ میلکی، ایوب؛ مجله: تحقیقات حقوقی آزاد » پاییز و زمستان ۱۳۸۶ – شماره ۲ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۳۴ صفحه – از ۱۴۵ تا ۱۷۸)

تعارض و انسداد در سیاست جنایی ایران، نجفی توانا، علی؛ مجله: تحقیقات حقوقی آزاد » تابستان ۱۳۸۶ – شماره ۱ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۵۶ صفحه – از ۲۲۳ تا ۲۷۸)

دفاع از حق دفاع، نجفی توانا، علی؛ مجله: وکالت » تیر ۱۳۸۵ – شماره ۲۹ و ۳۰ ‏(۹ صفحه – از ۸ تا ۱۶)

الگوی تقنینی راهنما پیرامون جنبه های حقوقی مسافران اخلالگر و نابهنجار هواپیما، مترجم : نجفی توانا، علی؛ نویسنده : میلکی، ایوب؛ مجله: دین و ارتباطات » زمستان ۱۳۸۴ – شماره ۲۸ ISC ‏(۲۰ صفحه – از ۱۹۹ تا ۲۱۸)

پیشنهادات سیاست کیفری در مورد اطفال و نوجوانان، نجفی توانا، علی؛ مجله: قضاوت » مهر و آبان ۱۳۸۴ – شماره ۳۴ ‏(۲ صفحه – از ۳۸ تا ۳۹)

حمایت کیفری از اسرار تجاری در حقوق ایران و قوانین فدرال آمریکا، نجفی توانا، علی؛ امینی، محمد؛ مجله: حقوق اسلامی » تابستان ۱۳۹۰ – شماره ۲۹ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۲۹ صفحه – از ۱۵۳ تا ۱۸۱)

ضرورت تشکیل پرونده شخصیت در دادرسی اطفال بزهکار، نجفی توانا، علی؛ مجله: خانواده پژوهی » تابستان ۱۳۸۸ – شماره ۱۸(ویژه نامه) علمی-پژوهشی/ISC ‏(۲۷ صفحه – از ۲۹۳ تا ۳۱۹)

الزام افراد عادی به گزارش جرم در حقوق ایران و فرانسه، نجفی توانا، علی؛ فدایی، حسن؛ مجله: حقوق اسلامی » زمستان ۱۳۸۷ – شماره ۱۹ ISC ‏(۲۸ صفحه – از ۱۶۵ تا ۱۹۲)

مقررات شورای حل اختلاف در بوته نقد، نجفی توانا، علی؛ مجله: وکالت » فروردین ۱۳۸۷ – شماره ۳۵ و ۳۶ ‏(۳ صفحه – از ۱۳ تا ۱۵)

تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی، نجفی توانا، علی؛ مجله: نامه مفید » اسفند ۱۳۸۶ – شماره ۶۴ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۲۴ صفحه – از ۱۴۳ تا ۱۶۶)

تحلیل آماری اشتباهات قضایی در افزایش جرم، نجفی توانا، علی؛ نظری، محمد؛ مجله: کانون » اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۲ – شماره ۱۴۰ ‏(۳۲ صفحه – از ۶۱ تا ۹۲)

جرم انگاری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، نجفی توانا، علی؛ مصطفی زاده، فهیم؛ مجله: مطالعات فقه و حقوق اسلامی » بهار و تابستان ۱۳۹۲ – شماره ۸ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۲۱ صفحه – از ۱۴۹ تا ۱۶۹)

پیشگیری اجتماعی از جرم در پرتو تحولات ناشی از جهانی شدن فرهنگ، نجفی توانا، علی؛ شاطری پور اصفهانی، شهید؛ مجله: آموزه های حقوق کیفری » پاییز و زمستان ۱۳۹۱- شماره ۴ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۳۰ صفحه – از ۵۵ تا ۸۴)

رویکرد سیاست جنایی ایران در قبال جرایم پزشکی، نویسنده : نجفی توانا، علی؛ میلکی، ایوب؛ مجله: حقوق پزشکی » تابستان ۱۳۹۰ – شماره ۱۷ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۳۰ صفحه – از ۱۳ تا ۴۲)

چرایی تغییر سیاست جنایی ایران در مقابله با فساد اقتصاد، جعفری عفراوی، علی؛ نجفی توانا، علی؛ مجله: مطالعات حقوق » بهار ۱۳۹۸ – شماره ۲۹ ‏(۲۰ صفحه – از ۱۹ تا ۳۸)

رویکرد ترمیمی عدالت؛ عدالت ترمیمی مطلوب (آسیب‌شناسی و بهبود عملکرد)، نجفی توانا، علی؛ اسدی، محمدعلی؛ ناجی زواره، مرتضی؛ مجله: دیدگاه های حقوق قضایی » بهار ۱۳۹۸ – شماره ۸۵ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۳۱ صفحه – از ۲۱۷ تا ۲۴۷)

مطالعه تطبیقی جرائم زیست فناورانه در حقوق ایران و انگلستان، وطن‌خواه، رضا؛ نجفی توانا، علی؛ عباسی، محمود؛ مجله: حقوق پزشکی » زمستان ۱۳۹۷ – شماره ۴۷ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۳۲ صفحه – از ۱۶۵ تا ۱۹۶)

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرائم زیست‌فناورانه، وطن خواه، رضا؛ نجفی توانا، علی؛ عباسی، محمود؛ حقوق پزشکی » زمستان ۱۳۹۶ – شماره ۴۳ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۲۴ صفحه – از ۲۳ تا ۴۶)

بررسی نقش پلیس در اصلاح ذات البین و تاثیر آن بر کاهش آمار پرونده های قضایی (مطالعه موردی: چهار کلانتری در تهران)، لطفی، آرمین؛ نجفی توانا، علی؛ مجله: مطالعات حقوق » بهار ۱۳۹۶ – شماره ۹ ‏(۲۴ صفحه – از ۳۵ تا ۵۸)

مطالعه تطبیقی راهبرد پیشگیری از جرم در مدل های مردم سالار و اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی، دارابی، شهرداد؛ نجفی توانا، علی؛ حقوق تطبیقی » بهار و تابستان ۱۳۹۵ – شماره ۱۰۵ ‏(۲۱ صفحه – از ۱۸۷ تا ۲۰۷)

بازجویی: شیوه ها و بایسته ها، نجفی توانا، علی؛ سعادت مهر، سیدمحمد؛ مجله: کارآگاه » پاییز ۱۳۹۴ – شماره ۳۲ علمی-ترویجی/ISC ‏(۱۰ صفحه – از ۶۳ تا ۷۲)

رویکرد سیاست جنایی تقنینی در قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸، نجفی توانا، علی؛ حسینی، سید رضا؛ کارآگاه » زمستان ۱۳۹۳، سال هشتم – شماره ۲۹ علمی-ترویجی/ISC ‏(۱۵ صفحه – از ۱۳۳ تا ۱۴۷)

منابع: کتاب چهره‌ها در تاریخچه نظام آموزش عالی حقوق و عدلیه نوین، عباس مبارکیان، چاپ اول، انتشارات پیدایش، تابستان ۱۳۷۷ و پایگاه تخصصی مجلات نور

3.7/5 = (26 امتیاز)

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=68116


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن